ธอส.สร้างรอยยิ้ม เปิดโลกทัศน์

Home » ข่าว » ธอส.สร้างรอยยิ้ม เปิดโลกทัศน์

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่ จ.กาญจนบุรี ในกิจกรรม“ธอส.สร้างรอยยิ้มเปิดโลกทัศน์” โดยได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ บริเวณจุดให้บริการลูกค้าสำคัญของธนาคาร อาทิ โถงการเงิน ศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อนครหลวง (Premier Service Center : PSC) และสาขาสมาร์ท นอกจากนี้ ยังพาไปเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ ณ ผลิตภัณฑ์วิทยาสาสตร์ และ Kidzania และสวนสนุกดรีมเวิลด์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร

Comments

comments

Posted on