โอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่)

Home » Influencer » โอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่)

โอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่)

The Winner รายการ The Stock Master คนแรกของประเทศ  นักลงทุน นักเขียนและนักธุรกิจหลากหลายกิจการ   ผู้คลุกคลีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์มากว่า 20 ปี

Comments

comments

Posted on