Render Thailand

Home » Influencer » Render Thailand

Render Thailand

“เพจที่รวมภาพจำลองโครงสร้างพื้นฐานเน้นรถไฟฟ้าเป็นหลักกับ 2 ผลงานที่มีชื่อเสียงคือ การภาพตัดขวางสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมที่แสดงให้เห็นถึงความลึกลงไป 30 เมตรของชานชาลาพร้อมเสาขนาดใหญ่ที่ใช้รับน้ำหนักของโครงสร้าง อีกหนึ่งผลงานคือ ภาพจำลองสถานีรถไฟบางซื่อ สถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของกรุงเทพ”

Comments

comments

Posted on