เอสซีฯเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษาในโครงการ “SC TRAINEE 2017”เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ

Home » ข่าว » ข่าว PR » เอสซีฯเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษาในโครงการ “SC TRAINEE 2017”เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และทำงานอย่างมืออาชีพ ในการพัฒนาธุรกิจทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 กว่า 30 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  “SC TRAINEE 2017”  ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 พร้อมนำเยี่ยมชมโครงการ  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานไปปรับใช้กับการทำงานต่อไปในอนาคต

Comments

comments

Posted on