พฤกษาฯได้มาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinumจากสถาบัน DGNB ประเทศเยอรมัน

Home » ข่าว » พฤกษาฯได้มาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinumจากสถาบัน DGNB ประเทศเยอรมัน

พฤกษาฯรับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinumจากสถาบัน DGNB ประเทศเยอรมัน เป็นรายแรกในเอเซีย

 

นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบ้านเดี่ยว บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานอาคารเขียวจาก Dr. Christine Lemaitre, CEO of German Sustainable Building Council (DGNB) สถาบันที่ดูแลเรื่องการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี โดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีและกระบวนการก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Home พร้อมนำพลังงานทดแทนมาใช้ในบ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” ที่โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ และยังเป็น Smart home คือบ้านที่ทันสมัย Safety Home บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัย พร้อมเลือกใช้วัสดุภายในบ้านที่คำนึงถึงสุขภาพและผู้สูงอายุ Healthy Home โดย พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกในเอเชียที่ได้หนังสือรับรองบ้านอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานสถาบันระดับโลกจากเยอรมันในระดับ Platinum ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของสถาบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังนำเทคโนโลยีและแนวความคิดเหล่านี้มาพัฒนาการออกแบบบ้านต่อไป

Comments

comments

Posted on