KKP ลงนามกับธารารมณ์เอสเตท สนับสนุนทางการเงินพัฒนาโครงการ

Home » ข่าว » KKP ลงนามกับธารารมณ์เอสเตท สนับสนุนทางการเงินพัฒนาโครงการ

KKP ลงนามกับธารารมณ์เอสเตท สนับสนุนทางการเงินพัฒนาโครงการ

Posted on

นายสำมิตร  สกุลวิระ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และนายพิชญา พุทธารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด ร่วมลงนามในพิธีสนับสนุนทางการเงินจำนวน 380 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการของกลุ่มธารารมณ์เอสเตท โดยจัดพิธีลงนาม ณ อาคารธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

comments