ศุภาลัย รับรางวัล Certificate of ESG100 Company จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์

Home » ข่าว » ศุภาลัย รับรางวัล Certificate of ESG100 Company จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์

ศุภาลัย รับรางวัล Certificate of ESG100 Company จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์

Posted on

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และ นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2560 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ มอบโดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

 

บมจ.ศุภาลัย ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกจาก 656 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

 

Comments

comments