ประกาศใช้ ม.44 ดันผังเมืองใหม่ 3 จังหวัดอีอีซี

Home » ข่าว » ประกาศใช้ ม.44 ดันผังเมืองใหม่ 3 จังหวัดอีอีซี

ประกาศใช้ ม.44 ดันผังเมืองใหม่ 3 จังหวัดอีอีซี

Posted on

วันนี้ (25 ตุลาคม 2560)คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐เรื่องข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

Comments

comments