อารียา ฯ คว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018

Home » ข่าว » อารียา ฯ คว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018

อารียา ฯ คว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018

Posted on

อารียา พรอพเพอร์ตี้ คว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 สาขา “การลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์”

 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลทรงเกียรติ ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 (AREA) สาขาการลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์ ด้วยความสำเร็จจากผลงานสร้างสรรค์โดดเด่น โครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Sustainable Happiness” มุ่งเน้นการสร้างความสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยกระดับบนหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและดูแลด้านบุคลากรแรงงาน เพื่อการทำงานที่สร้างความสุข “สุขที่ยั่งยืน”

 

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) ประจำปี 2018 จากองค์การเอนเตอร์ไพร์ส เอเชีย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในทวีปเอเชีย เพื่อยกระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วภูมิภาคให้ดีขึ้น

 

คำบรรยายภาพ (จากซ้ายไปขวา)

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์  ผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมพัฒนามาตรฐานงาน งานชุมชนและการบริการลูกบ้าน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

 

Comments

comments