Home » Articles Posted by preeya tednok

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจร ถ.รามคำแหงซอย 158 -162/1เพื่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม

รฟม.  แจ้งเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 158 ถึง ซอยรามคำแหง 162/1 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรีตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เป็นต้นไป   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ สัญญาที่ 4 ช่วงคลองบ้านม้า- สุวินทวงศ์   โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้อง    เบี่ยงการจราจรบนถนนรามคำแหง เพื่อดำเนินการก่อสร้างบริเวณเกาะกลางถนน จุดที่ 5 บริเวณซอย   รามคำแหง 158 ถึงซอยรามคำแหง 162/1 ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหง  ในบริเวณดังกล่าวเพื่อการก่อสร้างทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ฝั่งละ 1 ช่องจราจร (ชิดเกาะกลาง) ตลอด

PSH-LH-SIRI เปิดศึกชิงความล้ำอสังหาฯยุคดิจิทัล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเกือบจะทุกวงการอุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งในรูปแบบของความคิด พฤติกรรมความต้องการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การปฎิสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสารผู้ผลิตและผู้บริโภคเชื่อมต่อกันได้รวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ภาคธุรกิจต่างๆรวมถึง “อสังหาริมทรัพย์” ได้รับประโยชน์อย่างมากจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี   เห็นได้จากการเปิดแผนธุรกิจปี 2561 ของบิ๊กอสังหาฯ นั้นล้วนแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและกำหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธ์ศาสตร์หลัก โดยบมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง หรือ PSH  ด้วยความเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจนี้ ทำให้ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันอย่างหนักจากเพื่อนร่วมธุรกิจ ทำให้ PSH ต้องปรับตัวใหม่ได้มีการปรับแบรนด์ใหม่เพื่อความยั่งยืน และการสร้างบุคลิกผ่านแบรนด์ใหม่หรือโลโก้ใหม่ในครั้งนี้ หากมองอีกมุมก็เพื่อ “สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่” โดยผู้บริหารใหม่ที่มีความชำนาญในเรื่องแบรนด์มารับผิดชอบโดยตรงนั่นคือ อดีตCEO หญิงคนแรกของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย “คุณจุ๋ม – สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์”ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม PSH ด้วยเพราะมองว่าในอีก 5 ปีข้างหน้ามูลค่าตลาด Smart Home จะเติบโตเพิ่มสูงขึ้น 13.65% PSH  จึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มคุณภาพและบริการ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในวันนี้และอนาคต อาทิ การเยี่ยมชมโครงการใหม่ผ่านระบบ VR รวมถึงการสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านผ่านระบบ AI เป็นต้น รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับสำหรับสังคมสูงวัย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ใช้แผนกลยุทธ์การตลาดแบบ

ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี’61 ทุกจังหวัด 5-22 บาทกระทบศก.ในวงจำกัด

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในทุกจังหวัดประจำปี 2561 มาอยู่ในช่วง 308-330 บาท/วัน (เฉลี่ย 315.97 บาท/วัน) จากอัตรา 300-310 บาท/วันในปี 2560 (เฉลี่ย 305.44 บาท/วัน) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป โดยการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้เป็นการปรับขึ้นแบบไม่เท่ากันทั่วประเทศตามแต่ละพื้นที่โดยจัดกลุ่มจังหวัดแบ่งค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 7 ระดับ แตกต่างจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปีก่อนที่แบ่งเป็น 4 ระดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มตัวแปร เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) รวมถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เข้ามาในสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแบบใหม่ สำหรับผลต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.6 ในปี 2561  จะส่งผลกระทบทางตรงต่อต้นทุนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor-intensive) ให้เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 0.4 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในภาคบริการที่มักพึ่งพิงแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled

GOLDปันผลรอบ 9เดือนปี’60 อัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยผลมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน มกราคม ถึง กันยายน 2560) อนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 0.25 บาท หรือคิดเป็น 53% ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่าเงินปันผลต่อหุ้นของปี 2559 ที่จ่าย 0.23 บาท พร้อมทั้งได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศประจำปี 2560 (5 ดาว) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ ยังได้รับประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   ทั้งนี้ ผลประกอบการในปี 2560 (9 เดือน) บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นกว่า 9,352 ล้านบาท มีกำไรรวม จำนวน 1,086 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้จากการเปิดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว

ซอนเดอร์ ลิฟวิ่ง แนะลงทุนเฟอร์นิเจอร์ เพิ่มมูลค่าอสังหาฯ ปล่อยเช่า

การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า นับเป็นการลงทุนอันดับต้นที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุน เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวทำรายได้สม่ำเสมอจากการปล่อยเช่าในแบบรายเดือนและรายวัน มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3-5% ในแต่ละปี   นางสาวกมนนัทธ์ เต็มไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอนเดอร์ ลิฟวิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (SONDER living) แบรนด์ แกลเลอรี่ (Brand Gallery) ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านนำเข้าระดับไฮเอนด์ จากดีไซน์เนอร์ชื่อดังของโลก แนะนำเทคนิคในการลงทุนในเฟอร์นิเจอร์เพื่อเพิ่มโอกาสตัดสินใจเช่า และเพิ่มมูลค่าอสังหาฯ ให้เช่า เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า หัวใจสำคัญเริ่มจากการพิจารณาดูว่าคอนโดหรือบ้านให้เช่า ตั้งอยู่ในทำเลทอง ศูนย์กลางธุรกิจหรือใกล้สนามบิน รวมทั้งคอนโดหรือบ้านตากอากาศในแหล่งท่องเที่ยว มีกลุ่มผู้เช่าที่เป็นนักธุรกิจ ผู้บริหารต่างชาติ หรือ Expat หรือมีผู้เช่าระยะสั้นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มีกำลังซื้อสูงอยู่ในกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ ก็เหมาะที่จะลงทุนเฟ้นหาเฟอร์นิเจอร์ดี ๆ ไว้ตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจจูงใจผู้เช่าให้ตัดสินใจเช่าเพราะผู้เช่ากลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจ ซึ่งตรงกับรสนิยมของตนเองมาก่อนราคาค่าเช่า   ลำดับต่อมาการพิจารณาซื้อเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์ที่เหมาะกับกลุ่มผู้เช่าเพื่อดึงดูดให้ผู้เช่าตัดสินใจเช่าได้ง่ายดายขึ้น  ยกตัวอย่างเช่น เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์ เรียบหรู ดูคลาสสิกและให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สำหรับกลุ่มผู้เช่าที่เป็นผู้บริหาร นักธุรกิจ หรือเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซด์เก๋ ๆ ให้ความรู้สึกเหมือนพักอยู่ในโรงแรมหรือรีสอร์ท เน้นสไตล์ที่เข้ากับบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น เพื่อเป็นตัวดึงดูดความชอบของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ตัดสินใจเลือกเช่า และช่วยเพิ่มราคาห้องเช่าจากราคาปล่อยเช่าปกติเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากลูกค้าที่มีกำลังซื้อมักตัดสินใจเช่าอสังหาฯ

รัฐ-เอกชนผนึกกำลังขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก

กระชับความร่วมมือขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก(West EconomicCorridor : WEC) ประตูการค้าระหว่างประเทศฝั่งตะวันตก-เมืองมรดกโลก-เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน การสัมมนา ณ ห้องประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เทศบาลนครแม่สอด  ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขานุการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ร่วมปาฐกสถาพิเศษ การสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก (WEC) จัดโดยคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนภาคเอกชน ตาก-สุโขทัย-พิษณุโลก สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาด สมาคมการผังเมืองไทย และภาคีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน. ในการขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(East-WestEconomicCorridor : EWEC) โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดงาน  นายฐาปนา ยุณยประวิตร สถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาดSTG บรรยายนำเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง และศูนย์โลจิสติกส์ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันตกเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของประเทศไทย.   ความร่วมมือสำคัญ 3 จังหวัด ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่อง โดยจะมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือการพัฒนาที่มีอัตลักษ์ของตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เช่น ประตูการค้าต่างประเทศฝั่งตะวันตก เชื่อมโยง เมียนม่า อินเดีย : จังหวัดตาก เมืองประวัติศาสตร์มรดกโลก : จังหวัดสุโขทัย เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ :

ยอดจดทะเบียนบ้านใหม่ปี’60 ลดลง14%

เผยจำนวนบ้านจดทะเบียนปี 2560เทียบปีก่อน ลดลง 14% คอนโดฯหดตัวมกสุก 19 % สวนทางบ้านแฝดเพิ่มขึ้น 23%   นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH ได้เปิดเผยภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 ที่ผ่านมาว่า ในช่วง 11 เดือน(ม.ค.- พ.ย 2560 ) จำนวนบ้านจดทะเบียนเพิ่มเฉพาะประเภทจัดสรร ตั้งแต่ ม.ค.- พ.ย. 2560  มีจำนวนรวมทั้งหมด 82,283  หน่วย ลดลง  17.9 %   เมื่อเทียบกับช่วงเวลา 11 เดือนของปี 59  (มีจำนวน 100,179 หน่วย)  หากประมาณการบ้านจดทะเบียนเพิ่มเฉพาะที่จัดสรรทั้งปี 2560  จะมีจำนวนรวมประมาณ 90,030  หน่วย  ลดลง 14.0%   

พฤกษา ลุยเปิดโครงการใหม่ปี’ 61 รวมมูลค่ากว่า6.67หมื่นล้านบาท

บมจ.พฤกษาฯแถลงแผนธุรกิจปี 2561 โดยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (ที่2จากขวามือ) คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ (ที่2จากซ้ายมือ) คุณนายปิยะ ประยงค์ (ที่1 จากซ้ายมือ)และคุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต (ที่1 จากขวามือ)   วันนี้(16 มกราคม2561)นอกจากจะแถลงข่าวเปิดแผนธุรกิจในปี 2561พร้อมกับต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก แล้ว “ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์” ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) หรือ PSH ยังเปิดตัวอดีตCEO หญิงคนแรกของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย “คุณจุ๋ม – สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์”ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม PSH รับผิดชอบปั้น“พฤกษา”สู่แบรนด์อันดับหนึ่งในใจคนไทยและเป็นที่หนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ พร้อมกันนี้ยังได้มีการปรับโลโก้ใหม่  เป็นใบไม้ซ้อนใบไม้ ซึ่งหมายถึง ความใส่ใจจากภายในสู่ภายนอก ส่วนสัญลักษณ์ตัว P คือ หัวใจของชาวพฤกษา ที่ตั้งใจส่งมอบบ้านที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า สำหรับ “สีเขียว” สะท้อนถึงการสร้างชีวิตใหม่ในโอกาสที่สดใส ขณะที่ “สีดำ”

เปิดแผนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าปี  2561

เปิดแผนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าปี  2561เตรียมประกวดราคาม่วงใต้ / เริ่มสร้างสายสีส้ม ตะวันออก   นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ(บริหาร)รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  เปิดเผยถึงแผนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสามารถเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ให้ครอบคลุมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  โดยปัจจุบัน รฟม.มีโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดและความคืบหน้าดังนี้ โครงการรรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ มีความคืบหน้าร้อยละ 97.52 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต มีความคืบหน้าร้อยละ 53.31 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ส่วนตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความคืบหน้าร้อยละ 4.66 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี อยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดินตามแนวสาย และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง อยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดินตามแนวสาย โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา 1

บิ๊ก“ศุภาลัย” เดินหน้า…สู่จุดเปลี่ยนธุรกิจปี’61

รอยต่อปีที่แล้วถึงปี 2561 เป็นอีกปีที่ผู้ประกอบการมีการแข่งขันมาก ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งก็รวมถึง บมจ.ศุภาลัย หรือ SPALI ที่วันนี้(15 มกราคม) ได้ประกาศแผนการดำเนินงานธุรกิจสู่….จุดเปลี่ยนที่สำคัญ !! หลังจากได้สร้างผลงานในปี 2560 ได้ดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้ พร้อมกับได้สร้างปรากฎการณ์ที่ร้อนแรงที่สุด กับโครงการศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร คอนโดมิเนียมหรู ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างท่วมท้น โดยสามารถปิดการขายได้ภายในวันแรกที่เปิดจอง รวมทั้งความสำเร็จจากอีกหลากหลายโครงการทั้งในกรุงเทพฯ และโครงการภูมิภาค ที่ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาด ทำให้ในปี  2560ที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้พุ่งทะลุเป้ากว่า 30,777  ล้านบาท เติบโต 27% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มียอดขาย 24,132 ล้านบาท และเติบโตเกินเป้า 14%  เมื่อเทียบกับเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ 27,000 ล้านบาท ยอดขายที่ได้ในปีที่ผ่านมานั้นแบ่งเป็น ยอดขายโครงการคอนโดมิเนียม 15,440 ล้านบาท และยอดขายโครงการแนวราบ 15,337 ล้านบาท โดยมีการเปิดตัวโครงการทั้งหมด 20 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 15