Home » Posts Tagged "กคช."

กคช.จัดงาน Smile Day สร้างวินัยทางการเงินให้กับชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3

กคช.จัดงาน Smile Day สร้างวินัยทางการเงินให้กับชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 จ.สมุทรปราการ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) (ที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดกิจกรรม.Smile..Day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน พร้อมด้วย นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ (ที่ 5 จากซ้าย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเร็วๆนี้ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับกิจกรรม Smile Day สร้างยิ้มสดใส…สร้างวินัยทางเพื่อมาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการออม ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 ให้เกิดความรักและความสามัคคีภายในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอันจะนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กคช.ผุด 3 โมเดลสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนสานนโยบายไทยนิยม

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สนองนโยบายรัฐบาล (Government Policy) ตามหลักประชารัฐ-ไทยนิยมยั่งยืน และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติโดยร่วมดำเนินการกับภาคเอกชน ภายใต้“โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน”   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)สำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง ในปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีที่ดินรอการพัฒนาที่มีศักยภาพพร้อมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงการให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงรายได้ ภายใต้โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนตามยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเคหะแห่งชาติกับภาคเอกชนและประชาชน ลูกค้าผู้ต้องการที่อยู่อาศัย ซึ่งการจัดทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนเป็นการบูรณาการ ด้านนโยบายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน โดยมีเอกชนเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินเข้ามาลงทุนภาคก่อสร้าง พร้อมการบริหารจัดการโครงการในลักษณะของการร่วมดำเนินกิจการ   ทั้งนี้ กรอบแนวคิดในการจัดทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนของการเคหะแห่งชาติ สำหรับโครงการที่ไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติ (พรบ.) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ซึ่งการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการภายใต้ พรบ. การเคหะแห่งชาติ และระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินกิจการ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย   การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Investment) ตาม พรบ.ร่วมทุนฯ มูลค่าโครงการตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติแล้ว 3

“บิ๊กตู่” มอบกุญแจคอนโดฯใหม่ อาคารแปลง G ให้ชาวดินแดง

วันนี้ ( 9 ก.ค.2561) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ(กคช.) จัดพิธีเปิดอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร พร้อมทั้งมอบกุญแจห้องให้กับผู้แทนผู้ได้สิทธิเช่า จำนวน 5 กลุ่ม ร่วมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และชาวชุมชนดินแดง รวมทั้งสิ้น 400 คน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณที่ตั้งโครงการหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ   ทั้งนี้ ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ให้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ รวม

“สมคิด”จี้ธอส.-กคช.เร่งสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ลั่นมีความชัดเจนภายใน3-4เดือน

   “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” มั่นใจเศรษฐกิจ-อสังหาฯปี61 ฟื้นตัว ความเชื่อมั่นคืนตลาด ผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติลงทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคม  เร่งธอส.ผนึกกคช.-เอกชน สร้างที่อยู่อาศัยรองรับ3กลุ่มตามนโยบายรัฐ ขีดเส้นต้องเห็นภาพภายใน3-4 เดือน ด้านกคช.เผยอยู่ระหว่างทำเอ็มโอยูร่วม3สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อ ระบุเอกชน50-60 รายแสดงความสนใจ นำร่อง 3 โครงการเสนอคณะกรรมการพิจารณาสัปดาห์หน้า     นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ” ประจำปี 2561ว่า   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญมาก เพราะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว หากย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เศรษฐกิจของไทยยังไม่ฟื้นตัว ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น แต่ถ้าเมื่อไรที่ธุรกิจอสังหาฯเติบโตขึ้นก็จะนำไปสู่ความต่อเนื่องยังธุรกิจอื่น  และปี2561นี้สถานการณ์แตกต่างจาก 2 ปีที่ผ่านมา  เพราะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว  ความเชื่อมั่นของประชาชนมีเพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อบ้านก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน จะเห็นได้ว่าการลงทุนของภาคเอกชนในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตขึ้น 3%  และการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ก็จะช่วยให้ความต้องการที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การลงทุนด้านโครงข่ายคมนาคม โครงการรถไฟฟ้าต่างๆ ที่จะเห็นผลใน 4-5 ปีข้างหน้า

นายกฯร่วมเปิดโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก 9 ก.ค.นี้

การเคหะฯเตรียมย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่อาคารใหม่ในโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก (แปลง G) นายกฯ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พร้อมร่วมเปิดตึกดีเดย์ ! 9 กรกฎาคมนี้ พร้อมจับมือกสท.ปั้นเป็นสมาร์ทซิตี้   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่าในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 การเคหะฯจะทำพิธีเปิดโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก (แปลง G )เป็นอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 334 ยูนิต อย่างเป็นทางการ โดยนายกรัฐมนตรี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” จะมาทำพิธีเปิดและมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัย ในอาคารเดิมและจะทยอยเข้าอยู่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 และเพื่อยกระดับการอยู่อาศัยและตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ล่าสุด การเคหะฯได้ร่วมมือกับกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) นำร่องในโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 นี้   เพื่อให้ก้าวสู่ Smart Cityในสังคมยุคของไทยแลนด์

กคช. จับมือกับ ธ.กรุงไทยปล่อยสินเชื่อบ้านผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จับมือธนาคารกรุงไทยจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยระหว่าง นายบัญชา  บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ  ธนาคารกรุงไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ   นายบัญชา  บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช.กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่ามีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง   เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย ซึ่งได้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้วกว่า 700,000 หน่วย พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ซึ่งเป็น 1 ใน 9 เรื่องที่สำคัญภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี

กคช.ชู Flagship Projects 4 โครงการสนองนโยบายเร่งด่วน พม.

การเคหะแห่งชาติแจงดัชนีเศรษฐกิจชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ประจำเดือนเมษายน 2561 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าดัชนี 52.1 สูงกว่าดัชนีเศรษฐกิจฐานราก และดัชนีเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งชู Flagship Projects 4 โครงการ ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน พม.    ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวถึงดัชนีเศรษฐกิจชุมชน (Community Economic Index : CEI) ว่า การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลครัวเรือนของผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ และครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อติดตามและประเมินผลการเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยโดยรวมของครัวเรือนในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อเปรียบเทียบการเติบโตด้านเศรษฐกิจกับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนอื่นๆ รวมถึงศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดทำดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือน ทั้งในชุมชนโครงการของการเคหะแห่งชาติ และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนอื่นๆ พบว่า ผลการประเมินด้านเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าดัชนี 55.8 ภาคกลางมีค่าดัชนี 47.4 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าดัชนี