770капитал 770капитал отзывы 770 Capital 770Capital 770capital отзывы การเคหะแห่งชาติ Archives - Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
 
Home » Posts Tagged "การเคหะแห่งชาติ"

กคช.-รฟท.งัดที่ดินผุดที่อยู่อาศัย-มิกซ์ยูสตามแผนลงทุนรัฐ

ผู้ว่ากคช.เผยเตรียมสร้างโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ตามแผนแม่บท20ปี พร้อมเปิดกว้างผู้ประกอบการร่วมทุน คาดผลตอบแทนที่ 10-15% ระบุที่ดินแนวรถไฟฟ้าหลายทำเลเหมาะสม สร้างที่อยู่อาศัยรองรับผู้มีรายได้น้อย ส่วนโครงการมิกซ์ยูสต้องสร้างทั้งที่อยู่อาศัยและCommercial ด้านรฟท.ทยอยนำที่ดินศักยภาพผุดบิ๊กโปรเจกต์    ดร. ธัชพล กาญจนกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผยในงานสัมมนา “ผังเมืองใหม่-เมกะโปรเจกต์ : พลิกโฉมกทม.” ภายใต้หัวข้อ “ปรับปรุงผังเมือง เปลี่ยนโฉมกรุงเทพฯอย่างไร” ว่า โครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้น มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในส่วนของกคช.มีโครงการขนาดใหญ่ในการสร้างที่อยู่อาศัย  ซึ่งตามแผนแม่บท 20 ปี มีแผนสร้างที่อยู่อาศัยรองรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย จำนวน 5.8 ล้านครัวเรือน โดยส่วนของกคช.ต้องรองรับจำนวน 2.7 ล้านหน่วย ดังนั้นการพัฒนาจะต้องมีการเปิดกว้างในการร่วมลงทุน ซึ่งโครงการใหญ่ที่กคช.กำลังดำเนินการได้แก่ โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ที่จะมีการสร้างที่อยู่อาศัย 36 ตึก มูลค่าโครงการกว่า 40,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในเฟสที่ 3 และ 4 บนเนื้อที่ 100 ไร่ จะมีการก่อสร้างอาคารไม่ต่้ำกว่า 30 อาคาร ส่วนนี้จะมีการเปิดกว้างในการร่วมลงทุน คาดว่าอัตราผลตอบแทนจะอยู่ที่

กคช. พุ่งเป้าปี 62 “ปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม”-เล็งตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติรุกหนักปี 2562 เน้นการพัฒนางานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ลดงานซ่อมแซม พัฒนาระบบการให้บริการ Smart Device  เตรียมปรับการทำงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน พร้อมสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประสานานกระทรวง ICT เตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย (Big Data) เพื่อเป็นฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติในปี 2562 ว่า ได้กำหนดให้เป็น “ ปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม” (Year of Quality and Innovation) เน้นปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ โดยเน้นเรื่องคุณภาพการก่อสร้าง หาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เน้นการควบคุมงานที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทำงานด้านอื่นๆ ลดน้อยลงไปด้วย นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องของการให้บริการ การนำ Smart Device เข้ามาใช้ทดแทนการทำงานของบุคคลากร โดยร่วมมือธนาคารกรุงไทยนำ OR Code เข้ามาใช้ชำระค่าเช่า / เช่าซื้อ ที่อยู่อาศัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ รวมทั้งยังได้มีการพัฒนา Application ด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อให้การรับเรื่องงานซ่อมแซมมีความรวดเร็วขึ้น ได้มีการใช้ระบบช่างชุมชนในการแก้ไขซ่อมแซมภายในโครงการ  

กคช.กาง 4 แผนหลักปี’62 เตรียมเสนอ ครม.สร้างที่อยู่อาศัยกว่า 38,000 หน่วย

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยเน้น 4 แผนงานหลัก เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งสิ้น 38,562 ยูนิต   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า  การเคหะฯเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม พร้อมสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยการเคหะแห่งชาติมีแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 2.27 ล้านยูนิต โดยในปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวน 38,562 ยูนิต ได้แก่   แผนยกระดับคุณภาพชีวิต (เช่า) จะดำเนินการจัดสร้างอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่สามารถรับภาระที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน รวม 8,016 ยูนิต ประกอบด้วย โครงการอาคารเช่าสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 804 ยูนิต โครงการอาคารเช่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน

ครม. อนุมัติกว่า 1 หมื่นล้านกคช. ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 2-4

คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาทไฟเขียวให้ กคช. ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2-4 จำนวน 6,212 ยูนิต รวมทั้งเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ   ดร. ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะต่อไปล่าสุดที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567)  โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 ยูนิต วงเงินลงทุนรวม 10,115,238,000 บาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 -4

กคช. ผนึก ธอส. ให้ปล่อยกู้ผู้ประกอบการสร้างบ้าน“โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน”

กคช. ผนึก ธอส. ให้สินเชื่อผู้ประกอบการสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยภายใต้ “โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน” ด้านผู้ว่าการการเคหะฯ  “ธัชพล กาญจนกูล ” เผย ล่าสุดมีเอกชน  30 รายสนใจเข้าร่วมโครงการร่วมทุน  คาดชี้แจงทำความเข้าใจกับภาคเอกชนได้ทั้งหมดภายในเดือนตุลาคมนี้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเคหะ ประชารัฐร่วมทุนระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)กับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยมี นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.   2560

แผนลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาเมืองภูเก็ต ดันราคาที่ดิน-บ้านรีเซลพุ่งเท่าตัว

การเคหะแห่งชาติ ชี้ตลาดที่อยู่อาศัยมีความต้องการสูง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากจำนวนประชากรแฝงสูง เมืองขยายตัว ราคาที่ดินปรับเพิ่มสูง ราคารีเซลปรับเพิ่มเป็นเท่าตัว รับแผนลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา   นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตว่า ตลาดมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะฯนั้นได้รับการตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 8,391 ยูนิต แบ่งออกเป็น โครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ 1,887 ยูนิต โครงการบ้านเอื้ออาทร 6 โครงการ 5,148 ยูนิต โครงการอาคารเช่า 2 โครงการ 86 ยูนิตโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ 853 ยูนิตและโครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ 417 ยูนิต ทั้งนี้ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี) เป็น 1 ใน 15

กคช.จัดงาน Smile Day สร้างวินัยทางการเงินให้กับชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3

กคช.จัดงาน Smile Day สร้างวินัยทางการเงินให้กับชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 จ.สมุทรปราการ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) (ที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดกิจกรรม.Smile..Day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน พร้อมด้วย นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ (ที่ 5 จากซ้าย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเร็วๆนี้ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับกิจกรรม Smile Day สร้างยิ้มสดใส…สร้างวินัยทางเพื่อมาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการออม ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 ให้เกิดความรักและความสามัคคีภายในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอันจะนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กคช.ผุด 3 โมเดลสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนสานนโยบายไทยนิยม

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สนองนโยบายรัฐบาล (Government Policy) ตามหลักประชารัฐ-ไทยนิยมยั่งยืน และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติโดยร่วมดำเนินการกับภาคเอกชน ภายใต้“โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน”   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)สำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง ในปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีที่ดินรอการพัฒนาที่มีศักยภาพพร้อมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงการให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงรายได้ ภายใต้โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนตามยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเคหะแห่งชาติกับภาคเอกชนและประชาชน ลูกค้าผู้ต้องการที่อยู่อาศัย ซึ่งการจัดทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนเป็นการบูรณาการ ด้านนโยบายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน โดยมีเอกชนเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินเข้ามาลงทุนภาคก่อสร้าง พร้อมการบริหารจัดการโครงการในลักษณะของการร่วมดำเนินกิจการ   ทั้งนี้ กรอบแนวคิดในการจัดทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนของการเคหะแห่งชาติ สำหรับโครงการที่ไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติ (พรบ.) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ซึ่งการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการภายใต้ พรบ. การเคหะแห่งชาติ และระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินกิจการ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย   การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Investment) ตาม พรบ.ร่วมทุนฯ มูลค่าโครงการตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติแล้ว 3

นายกฯร่วมเปิดโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก 9 ก.ค.นี้

การเคหะฯเตรียมย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่อาคารใหม่ในโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก (แปลง G) นายกฯ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พร้อมร่วมเปิดตึกดีเดย์ ! 9 กรกฎาคมนี้ พร้อมจับมือกสท.ปั้นเป็นสมาร์ทซิตี้   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่าในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 การเคหะฯจะทำพิธีเปิดโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก (แปลง G )เป็นอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 334 ยูนิต อย่างเป็นทางการ โดยนายกรัฐมนตรี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” จะมาทำพิธีเปิดและมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัย ในอาคารเดิมและจะทยอยเข้าอยู่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 และเพื่อยกระดับการอยู่อาศัยและตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ล่าสุด การเคหะฯได้ร่วมมือกับกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) นำร่องในโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 นี้   เพื่อให้ก้าวสู่ Smart Cityในสังคมยุคของไทยแลนด์

กคช. เปิดจองโครงการ The NHA @ Lumlukka Klong 2 ถึงวันที่ 12 มิ.ย.61

การเคหะฯเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจองโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลำลูกกา คลอง 2 (The NHA @ Lumlukka Klong 2) ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคมถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานใหม่ – ดอนเมือง   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561     อนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะฯ จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลอง 2) จำนวน 820 หน่วย เพื่อพัฒนาที่อยู่สำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้ปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยได้มาตรฐานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย เสริมสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน   ทั้งนี้ การเคหะฯได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้จองโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลำลูกกา คลอง 2 (The NHA @

1/212
770Капитал 770 Capital отзывы 770 Капитал 770Capital 770 Capital