Home » Posts Tagged "คลองเตยกับโอกาสในการเป็น CBD ใหม่"

คลองเตย กับ โอกาสในการเป็น CBD ใหม่

  ที่ดินขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครหลายแปลงที่เริ่มมีความเคลื่อนไหวและสร้างความน่าสนใจให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติกันมากมายโดยเฉพาะที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ที่มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวออกมาต่อเนื่องตั้งแต่ที่ดินรอบๆ สถานีกลางบางซื่อที่เริ่มมีการศึกษาและเตรียมจะเปิดให้เอกชนเข้าไปประมูลเพื่อพัฒนาในเร็วๆ นี้ รวมไปถึงที่ดินที่ปัจจุบันเป็นชุมชนบ้านพักพนักงานการรถไฟอย่างชุมชนตึกแดง หรือที่ดินที่กม.11 ทางตอนเหนือของสถานีกลางบางซื่อ รวมไปถึงที่ดินตรงสถานีมักกะสันที่จะเริ่มพัฒนาไปพร้อมๆ กับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และสุดท้ายก็ที่ดินตรงสถานีแม่น้ำปัจจุบันที่กำลังอยู่ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและคาดว่าจะเป็นอีกแปลงของการรถไฟฯ ที่จะเปิดประมูลในอนาคต อีกหน่วยงานหนึ่งที่มีที่ดินขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร คือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.)มีที่ดินขนาด 2,353 ไร่ ย่านคลองเตยและอยู่ในทำเลชายขอบของ CBD (Central Business District )ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นกิโลเมตร ที่ดินแปลงนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีแผนจะเปิดให้เอกชนเข้ามาพัฒนานานแล้วมีการศึกษากันมาต่อเนื่องในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าใดนัก ล่าสุดมีความคืบหน้าที่น่าจะเป็นเสมือนสัญญาณว่าที่ดินแปลงท่าเรือคลองเตยทั้งหมดของการท่าเรือแห่งประเทศไทยกำลังจะมีการเดินหน้าแบบจริงจังเป็นรูปธรรม เพราะสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครจะเปลี่ยนสีผังเมืองของที่ดินทั้งหมด 2,353 ไร่ของการท่าเรือฯ ที่ก่อนหน้านี้เป็นสีน้ำเงินซึ่งระบุการใช้ประโยชน์ว่าเป็นที่ดินของหน่วยงานราชการเท่านั้น โดยในผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้ในปีพ.ศ.2563 จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบเดียวกับพื้นที่ที่เป็น CBD ปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร นั่นหมายความว่ากรุงเทพมหานครจะมีที่ดินที่ในผังเมืองระบุว่าเป็นสีแดงหรือที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมเพิ่มอีก 2,353 ไร่ทันทีมากกว่าพื้นที่ที่เป็นสีแดงทั้งหมดในปัจจุบันรวมกันซะอีก ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่ากรุงเทพมหานครจะมี CBD  ขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมแบบแท้จริงขึ้นมาทันที เพราะ CBD ปัจจุบันของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมที่มีโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่นๆ อยู่ด้วยในพื้นที่เดียวกัน หลายๆ พื้นที่ใน CBD ปัจจุบันยังเป็นแหล่งเสื่อมโทรมอยู่เลย   การเปลี่ยนแปลงผังเมืองของที่ดินการท่าเรือฯ เป็นสีแดงนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบโครงการที่ทางการท่าเรือฯ มีการศึกษาว่าที่ดินแปลงนี้จะพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่มูลค่าในการลงทนหลักแสนล้านบาท ถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็นเหมือนการสร้างเมืองธุรกิจขนาดย่อมๆ ขึ้นมาอีกแห่ง