Home » Posts Tagged "ตลาดคอนโดฯ รอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า"

ส่อง ! ตลาดคอนโดฯ รอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า

พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าเป็นอีกพื้นที่ที่น่าสนใจและน่าจับตามองในอนาคตเพราะสถานีบางหว้ามีความเป็นชุมชนมาก่อนหน้านี้แล้วและหลังจากที่รถไฟฟ้าสถานีบางหว้าเปิดให้บริการสถานีนี้เป็น 1 ในสถานีที่มีคนใช้บริการรถไฟฟ้าอันดับต้นๆ แม้ว่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าปลายทางก็ตาม ภาพรวมทำเลบางหว้า เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะเป็นปัจจัยบวกใหม่ โครงการคอนโดมิเนียมใหม่เปิดขายมากขึ้น ร้านค้าสมัยใหม่มีมากขึ้น เมื่อผังเมืองเปลี่ยนราคาที่ดินจะแพงขึ้น ราคาคอนโดมิเนียมจะแพงขึ้นต่อเนื่อง ที่ดินริมถนนเพชรเกษมเหลือน้อย คนต่างชาติในทำเลนี้เยอะขึ้น นายสุรเชษฐ กองชีพ นักวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการให้ความสนใจกับพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้ามาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่สถานีบางหว้าจะเปิดให้บริการปี 2556 เพราะเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่ข้ามสะพานตากสินมาถึงสถานีบางหว้านั้นเสร็จสมบูรณ์มาหลายปีก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่รอการติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้าเท่านั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมั่นใจว่าอย่างไรก็ตามสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าจะต้องเปิดให้บริการแน่นอนในอนาคต จึงมีผู้ประกอบการบางรายเข้ามาหาซื้อที่ดินและเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมกันก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่แต่มีจำนวนไม่มากนักและเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายไม่สูงมากนัก   ภายหลังจากการเปิดให้บริการแบบสมบูรณ์ของสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าในช่วงปลายปี 2556 จึงเริ่มมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมากขึ้นและต่อเนื่องแบบเห็นได้ชัด เพียงแต่ที่ดินรอบๆ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้ามีไม่มากนักโดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในแนวถนนเพชรเกษมเพราะเป็นอาคารพาณิชย์ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง ผู้ประกอบการบางรายจึงจำเป็นต้องเลือกที่ดินที่อยู่ไกลออกไปหรือไม่ได้อยู่บนถนนเพชรเกษมจำนวนคอนโดมิเนียมสะสมรอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าจึงมีไม่มากนัก โดย ณ ปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมที่เปิดขายแล้วก่อนหน้านี้สะสมอยู่ในพื้นที่อยู่ประมาณ 5,087 ยูนิต โดยมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในปี 2561 มากที่สุดคือประมาณ 1,451 ยูนิตมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าเมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเปิดให้บริการในปี 2562 จะมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นแน่นอน   อัตราการขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 81% โดยโครงการที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวถนนเพชรเกษมมีอัตราการขายเฉลี่ยสูงกว่าเพราะเป็นพื้นที่ที่มีโครงการที่เปิดขายมาหลายปีก่อนหน้านี้อยู่แล้วหลายโครงการและส่วนใหญ่ปิดการขายไปแล้ว โครงการที่อยู่ไกลออกไปจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้ามีอัตราการขายเฉลี่ยที่ไม่สูงมากนักโดยเฉพาะในโครงการที่เปิดขายใหม่และมีราคาขายเริ่มต้นมากกว่า 80,000 บาทต่อตารางเมตร เพราะในพื้นที่นี้ยังมีโครงการที่สร้างเสร็จแล้วที่มีราคาขายต่อต่ำกว่า 80,000 บาทต่อตารางเมตรรวมไปถึงในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าก่อนหน้านี้ เช่น