Home » Posts Tagged "ตลาดบ้านมือสอง"

ยอดโอนกรรมสิทธิ์บ้านมือสองพุ่งกว่า 2.9 แสนลบ.

  ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยตัวเลขยอดโอนกรรมสิทธิ์บ้านมือสองปี 2561 ทะลุกว่า 2.9 แสนล้านบาท เติบโต 16 % จากปีก่อน พร้อมจับตาคอนโดฯที่ซื้อขายกันในปีที่ผ่านมาจะนำกลับมาขายใหม่อีกครั้งส่งผลให้ตลาดคอนโดฯเติบโตในเชิงมูลค่าเพิ่ม 25 % ในปี 2562  ฝากกระทรวงการคลัง – รัฐบาลใหม่ผลักดันกม.นายหน้าหวังยกระดับธุรกิจ    ดร.วิชัย  วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)  เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดบ้าน(รวมคอนโดมิเนียม)มือสองว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มียอดโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ 219,000 ล้านบาท(ลบ.) คิดเป็นสัดส่วน 40 % ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด โดยประมาณการณ์ถึงปลายปี 2561 จะมียอดโอนกรรมสิทธิ์ของตลาดบ้านมือสองรวมมูลค่ากว่า 290,000 ล้านบาท ถือว่ามีมูลค่าค่อนข้างมาก   ทั้งนี้ แยกพื้นที่ของตลาดบ้านมือสอง ระหว่างกรุงเทพฯ / ปริมณฑลกับภูมิภาคนั้นจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ 50 : 50  โดยเป็นคอนโดมิเนียมคิดเป็นสัดส่วน 20 %

ศูนย์ข้อมูลฯแนะรัฐออกกฎหมายตัวแทนนายหน้าฯดันธุรกิจบ้านมือสองโต

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยก็ได้มีการฟื้นตัวและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในบางช่วงที่ตลาดอาจจะซบเซาลงบ้างตามภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ แต่ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลในแต่ละคณะตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลทุกคณะที่เข้ามาบริหารประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ  เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยมีขนาดใหญ่พอสมควร โดยมีสัดส่วนประมาณ 6.2% ของ GDP ของประเทศ โดยที่อยู่อาศัยเป็นประเภทที่ใหญ่ที่สุด ในแต่ละปีจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยถึงประมาณ 320,000 -370,000 หน่วย ในมูลค่าสูงถึงประมาณ 650,000 – 750,000 ล้าบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีสัดส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยมือสองประมาณ 45%-50% ดังนั้นจึงอาจประมาณกันได้ว่า ตลาดที่อยู่อาศัยมือสองที่มีการโอนกรรมสิทธิ์จึงน่าจะมีอยู่ถึงประมาณ 150,000 – 180,000 หน่วย เป็นมูลค่าสูงถึง 250,000 – 300,000 ล้านบาท และคาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยมือสองจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดด้านที่ดินที่จะนำมาพัฒนา     หวั่นไม่มีกฎหมายตัวแทนนายหน้าฯส่งผลเสียวงกว้าง ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบยังมีปริมาณที่อยู่อาศัยบ้านมือสองที่สูงกว่าประเภทคอนโดมิเนียม เนื่องจากมี Supply