Home » Posts Tagged "ที่ดินการเคหะหนองจอก"

กทท.ทุ่ม1.2หมื่นล้านบาท เปิด3แนวทางเลือก เร่งดันชุมชนคลองเตยออกนอกพื้นที่

“ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” รมช.คมนาคม เปิดตัวโครงการ “Smart Community”ตามแผนแม่บท ทกท.หวังย้ายประชาชนชุมชนคลองเตยออกนอกพื้นที่กว่า 199 ไร่ 12,000 ครัวเรือน เปิด 3 แนวทางเลือกต่อ 1 สิทธิ์ ภายใต้งบ 12,000 ล้านบาท  หวังเป็นโมเดลต้นแบบให้หน่วยงานราชการอื่น พร้อมเร่งดันงานก่อสร้างอาคารแรกแล้วเสร็จในปี 2562 คาดเคลียร์พื้นที่จบเดินหน้าพัฒนาระบบท่าเรืออัตโนมัติ ดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้า-เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “พัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย” หรือ “Smart Community”เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ ทกท. ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการต่างๆ กทท. จึงได้เร่งเดินหน้าพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามผังแม่บทฯ โดยให้ผู้ที่พักอาศัยในชุมชนคลองเตย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่