Home » Posts Tagged "นายชานนท์ เรืองกฤตยา"

CEO อนันดา“ชานนท์ เรืองกฤตยา”มองอนาคต5ปีตลาดคอนโดฯเข้าสู่จุดอิ่มตัวทุกเซกเมนต์

บิ๊กอนันดา “ชานนท์ เรืองกฤตยา”วิพากษ์ตลาดอสังหาฯ 5ปีข้างหน้า ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดฯเข้าสู่จุดอิ่มตัวทุกเซกเมนต์ พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแรง จะเป็นบทพิสูจน์ตัวจริงอสังหาฯ พร้อมร่วมมือกับแอล.พี.เอ็น.ลุย R&D   นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอนันดา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยถึงทิศทางของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้ามามีบทบาทสูงมาก ตั้งแต่เริ่มต้นของการก่อสร้าง การออกแบบ การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าหรือผู้บริโภค ดังนั้นประกอบการอสังหาฯจะต้องปรับตัวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มคุณค่าให้กับโครงการ อนันดาฯจึงพัฒนาโครงการผ่านแนวคิดในรูปแบบการดำเนินธุรกิจสู่ UrbanTech ของอนันดาฯ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสู่ความเปลี่ยนแปลงด้านบวกของโลกผ่านกระบวนการคิดแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นความท้าทายระดับโลก “พัฒนาการของเทคโนโลยีมันเร็วและแรงมาก ยุคใหม่เกิดเร็วก็ตายเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะเป็นอีกบทพิสูจน์ฝีมือของดีเวลลอปเปอร์ว่าใครจะอยู่ได้หรือไม่ได้ และเทคโนโลยีจะเข้าไปมีบทบาทในทุกแง่มุมของการใช้ชีวิต”  นายชานนท์ กล่าวให้ความเห็นพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่า ตลาดคอนโดฯ(อาจ)เข้าสู่จุดอิ่มตัวทุกเซกเมนต์ด้วยเพราะจำนวนของประชากรขยายตัวน้อยลง  “ตลาดคอนโดฯหรูราคา ตารางเมตรละ3 แสนบาทนั้น ถามว่า 3 แสนบาทโอน 100% หรือไม่ ส่วนตัวผมไม่เห็นสักตึกเลย”   หากมองในด้านความต้องการที่อยู่อาศัยนั้นจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน