Home » Posts Tagged "นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์"

กลุ่มธารารมณ์จับมือทิสโก้ออกโปรแกรม“บ้านดาวน์ทวีค่า” ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10%

กลุ่มบริษัทธารารมณ์ร่วมกับธนาคารทิสโก้ ออกนวัตกรรมใหม่แห่งการซื้อบ้าน “บ้านดาวน์ทวีค่า” ที่ลูกค้าจะสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นและยังได้รับผลตอบแทนสูงสุด 10% ข้อเสนอพิเศษสุดนี้ เพียงซื้อบ้านดาวน์ของธารารมณ์ ระหว่าง 15 มีนาคม-31 พฤษภาคม 61   นายวสันต์ เคียงศิริ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทธารารมณ์ เปิดเผยถึงความร่วมมือกับธนาคารทิสโก้ ในการออกนวัตกรรมใหม่แห่งการซื้อบ้าน “บ้านดาวน์ทวีค่า” ที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์มากมายจากการร่วมมือกันในครั้งนี้ โดยลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนจากการผ่อนดาวน์สูงถึง 10% ต่อปีเมื่อครบกำหนดและโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้สามารถเลือกผ่อนดาวน์บ้านได้สูงสุด 50% และนานถึง 6 เดือน เมื่อชำระดาวน์ครบจะสามารถผ่านสินเชื่อบ้านได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีประวัติการผ่อนชำระที่ดี   โดยธารารมณ์กับธนาคารทิสโก้เห็นร่วมกันว่า โปรแกรม “บ้านดาวน์ทวีค่า” จะช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านแต่ต้องเผชิญปัญหาการผ่านสินเชื่อยาก และลูกค้าที่มีเงินก้อนนำไปฝากธนาคารที่ได้ผลตอบแทนน้อยไม่คุ้มค่า จึงได้ออกโปรแกรมนี้ โดยธารารมณ์นำบ้านระหว่างสร้างให้ลูกค้าสามารถผ่อนดาวน์ได้ 6 งวด และหากลูกค้าที่ต้องการกู้น้อยก็สามารถดาวน์ได้ถึง 50% ของราคาซื้อขายบ้าน โดยลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากธนาคารทิสโก้และธารารมณ์จะมอบผลตอบแทนแก่ลูกค้าที่เข้าโปรแกรม “บ้านดาวน์ทวีค่า” นี้ ให้รวมสูงสุด 10% ต่อปี เมื่อครบกำหนดและโอนกรรมสิทธิ์ อีกทั้งลูกค้าจะสามารถได้รับความพิเศษจากสินเชื่อบ้านของทิสโก้ด้วย เรียกได้ว่า เป็นการซื้อบ้านที่คุ้มค่าการลงทุน โปรแกรมนี้จะเริ่มตั้งแต่