Home » Posts Tagged "นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร"

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก่อสร้างคืบกว่า 99%

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร”ตรวจความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และ ช่วงเตาปูน – ท่าพระ ณ ปัจจุบันก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 99.26 มั่นใจบริการเดินรถระยะที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-บางแค ภายในเดือนกันยายน 2562 ขณะที่ ระยะที่ 2 การเปิดเดินรถ ช่วงเตาปูน-ท่าพระ ภายในเดือนมีนาคม 2563   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และ ช่วงเตาปูน – ท่าพระ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะผู้บริหาร รฟม. ให้การต้อนรับ และรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ณ สถานีรถไฟฟ้าท่าพระ กรุงเทพฯ

เปิดงานสัมมนาวิชาการ “Engineering 4.0”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ “Engineering 4.0”   วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมหัวข้อ“Engineering 4.0” โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) นายกษิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล อดีตผู้ว่าการ รฟม. ร่วมให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสัมมนาวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. ทั้งนี้ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาฯ ขึ้นเพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยววิศวกรรม รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายวิศวกรไทยและนำไปสู่การพัฒนาวิศวกรไทยในอนาคต