Home » Posts Tagged "มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand)"

อนันดาฯ ร่วมกับ ฮาบิแทต สร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส

นายชานนท์ เรืองกฤตยา (แถวหน้ายืนที่ 9 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายทิโมธี โล็ค (แถวหน้ายืนที่ 10 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย (ประเทศไทย) (Habitat for Humanity Thailand) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงานพันธมิตรทางธุรกิจด้านการออกแบบและก่อสร้างภายใต้ชื่อ MARU Group พร้อมด้วยพนักงานเกือบ 100 ท่าน ร่วมก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ณ หมู่บ้านหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ “Give Home Give Hug @ Kanchanaburi” ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการแบ่งปันความสุขด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พร้อมความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น  โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนเงินทุนและกำลังอาสาสมัครจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีรวม 45 หลัง ซึ่งในปีนี้จะมอบบ้านทั้งหมด จำนวน

อนันดา สนับสนุนเงิน ฮาบิแทต สร้างบ้าน 45 หลัง ให้ผู้ด้อยโอกาส

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท อนันดา ดีเวลลอป-เม้นท์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในโครงการ GIVE HOME GIVE HUG @ KANCHANABURI ร่วมกับ คุณทิโมที โล็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) (ที่ 2 จากซ้าย) โดยเป็นโครงการด้าน CSR ที่จะดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี รวม 45 หลัง เพื่อจัดสร้างบ้านพักอาศัยแบบคอนกรีตชั้นเดียว บนพื้นที่ 42 ตารางเมตรแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยอนันดาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้คนในสังคม ทั้งนี้ อนันดาฯ