Home » Posts Tagged "รฟม."

เดินหน้าลงทุนระบบรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตระยะแรกวงเงินกว่า 3.4 หมื่นลบ.

  รฟม. จัดงานสัมมนาการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เผยเริ่มดำเนินการระยะที่ 1 กรอบวงเงินลงทุนโครงการกว่า 34,827 ล้านบาท  นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน) วันนี้ (11 มกราคม 2562 ) นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน) หรือ รฟม.เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ณ ห้อง ฟอร์จูน ชั้น 3โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร   ในการสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนโครงการ และรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากตัวแทนของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อนำไปประกอบการศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการที่เหมาะสมต่อไป โดยโครงการระบบขนส่งมวลขนจังหวัดภูเก็ตเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT/Tram) แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

นายกรัฐมนตรีกดปุ่มเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

วันนี้ (6 ธ.ค.61) เวลา 07.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดทดลองให้บริการ เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารจังหวัดสมุทรปราการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมพิธี ณ โรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสมุทรปราการ จากนั้นเวลา 07.30 น. นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน และสื่อมวลชน โดยสารรถไฟฟ้าจากศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ไปยังสถานีเคหะสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เป็นโครงการรถไฟฟ้าแบบยกระดับตลอด เส้นทาง ระยะทาง 13 กม. จำนวน 9 สถานี ประกอบด้วย

เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสำโรง – สมุทรปราการ ดีเดย์ 6 ธ.ค.นี้

กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.)ผนึกกำลังสร้างมหานครระบบราง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดให้บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสำโรง – สมุทรปราการ 6 ธ.ค. 2561 นี้   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยมี ผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ นายภคพงศ์

เร่งเดินหน้าสร้างรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต คาดชงเข้าครม.เม.ย.ปี’ 62

รฟม. หารือร่วมจังหวัดภูเก็ตเร่งเดินหน้าโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดภูเก็ต คาดสามารถขออนุมัติดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีราวเดือนเมษายน 2562 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2563 รวมทั้งเปิดให้บริการภายในปี 2566   นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำผู้แทนคณะทำงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เดินทางเข้าพบ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนะนำโครงการให้ส่วนราชการต่างๆ ได้รับทราบ เพื่อนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงการดำเนินการภายหลังจากนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระยาเสถียรฐาปนกิจ แขวงทางหลวงภูเก็ต   โครงการดังกล่าวกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัด ซึ่งโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา แบ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็น 2 ระยะ ซึ่ง รฟม. จะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง ก่อน โดยมีสถานีทั้งหมด 21 สถานี แบ่งเป็นสถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี

รฟม.แจ้งสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-คูคตคืบหน้า 69.33%

รฟม. เร่งก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต คืบหน้า 69.33% โดยมีงานก่อสร้างในจุดที่สำคัญคืบหน้าไปกว่าแผนงานที่กำหนด   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธารวม 69.33% โดยมีงานก่อสร้างในจุดที่สำคัญคืบหน้าไปกว่าแผนงานที่กำหนด ได้แก่   – งานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน มีความคืบหน้า 74.20% โดย รฟม. จะเร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อเปิดให้ใช้งานประมาณเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ประมาณ 3-4 เดือน (ตามแผนงานกำหนดเปิดใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562)   – งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน มีความคืบหน้า 71.16% จะเร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อเปิดให้ใช้บริการประมาณเดือนธันวาคม 2561   – งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตรศาสตร์ มีความคืบหน้า 75.67% จะเร่งรัดงานก่อสร้างเพื่อเปิดให้ใช้ประมาณเดือนธันวาคม

ภาครัฐ 3 หน่วยงานร่วมมือพัฒนาระบบตั๋วร่วมรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมบัญชีกลาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ บมจ.กรุงไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาระบบตั๋วร่วมเพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ นายบุญเลิศ สินสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทน 3 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการระบบตั๋วร่วมเพื่อรองรับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่าง กรมบัญชีกลาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.   นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยงาน