Home » Posts Tagged "รับเหมาก่อสร้างอาคาร"

บิ๊กรับเหมา “ ฤทธา ” ตุนงานก่อสร้างในมือ 1.5-1.6 หมื่นล้านบาท

อสังหาฯบูม-รัฐโหมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานส่งผลบวกต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บิ๊กรับเหมาก่อสร้างอาคาร “ ฤทธา ” ตุนงานในมือ 1.5-1.6 หมื่นล้านบาท  พร้อมระบุอนาคตมีงานโครงการขนาดใหญ่ประเภท มิกซ์ยูส เข้ามาสู่ตลาดรวมมูลค่างานก่อสร้างอีกเพียบกว่า 2.3 แสนล้านบาท   กว่า 30 ปีที่บริษัท ฤทธา จำกัด อยู่บนเส้นทางธุรกิจให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรม ด้านออกแบบและก่อสร้างอย่างมืออาชีพที่แท้จริง ผลงานที่ได้ปฏิบัติมามากกว่า 500,000 ล้านบาท เช่น งานก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม อาคาร บ้าน ถนน สนามบิน โรงงาน โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล ฯลฯ เป็นที่ยอมรับด้วยความพึงพอใจจากลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ บริษัท ฤทธา ได้มายืนอยู่แถวหน้าของวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 550 ล้านบาท และมีผลประกอบการมากกว่า 14,500 ล้านบาทต่อปี “ตอนนี้เรามี Backlog ในมือ 15,000-16,000 ล้านบาทใช้เวลาในการก่อสร้างและส่งมอบให้ลูกค้าไม่เกิน 1-2 ปี”อุทร ภูษิตกาญจนา กรรมการผู้จัดการบริษัท