Home » Posts Tagged "สนช."

ตามไปดู เรื่องเด่นข้ามปีผลกระทบ “กฎหมาย” กับธุรกิจอสังหาฯ

ปี 2561 เป็นปีที่สถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีหลายประเด็นที่เป็นเรื่องเด่นให้ติดตามมาตลอดทั้ง “ปีจอ” … ทวีความท้าทายยาวมาถึง “ปีกุน” ปี 2562  นั่นคือ “กฎหมาย” หรือ มาตรการ ต่างๆ ที่ทยอยประกาศออกมานั้น ทีมงานของ prop2morrow.com ได้สะท้อนผ่านมุมมองของ “เลิศมงคล วราเวณุชย์” หนึ่งในกูรูทางด้านนี้ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท เดวา เรียลเอสเตท จำกัด, นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ นนทบุรี และอุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ประเมินผลกระทบทั้งในแง่ “บวก” และ “ลบ” กับผู้ประกอบการอสังหาฯ ไทยแตกต่างกันไป ดังนี้   ปรับเกณฑ์ LTV ใหม่ เพิ่มดาวน์ที่อยู่อาศัยสกัดเก่งกำไร … เริ่มจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ ได้ออกมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value :LTV) แบบใหม่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สนช. เห็นชอบร่างพ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ บังคับใช้ 1 ม.ค. 63

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ….ด้วยมติเอกฉันท์ 169 เสียง มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 63  กำหนดเก็บภาษี 4 ประเภท  ด้านรมช. คลังเผยกฎหมายดังกล่าว ช่วยอุดช่องโหว่ กระตุ้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน เอื้อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้   การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  ซึ่งเป็นการพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ต่อเนื่องจากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผ่านมา โดยในที่สุดที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ด้วยคะแนนเสียง 169 เสียง ต่อ 0 งดออกเสียง 2 ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป   สำหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ

สนช.- กทม.ผนึกบิ๊กเอกชนปั้นพระราม 4 แข่ง“ จูรง ดิสทริค” สิงคโปร์

สนช.- กทม.ผนึกบิ๊กเอกชนเจ้าของที่ดินปั้นพระราม 4 แข่ง “ จูรง ดิสทริค” สิงคโปร์ ชูเป็นย่านนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะระดับโลกมั่นใจศักยภาพทำเล จะดึงนักท่องเที่ยว นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาใช้พื้นที่แข่งขัน  ขณะที่กทม.เล็งรื้อผังเมืองใหม่รับแผนบูมทำเลรับนโยบายของรัฐบาล   “พระราม 4” เป็นหนึ่งในทำเลที่หน่วยงานภาครัฐอย่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สนช หรือ (National Innovation Agency : NIA) กำหนดให้ทั้งเส้นของถนนเชื่อมโยงย่านนวัตกรรม ( (Innovation District) ซึ่ง NIA มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รองรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในแถบเอเชียและของโลก เพื่อสอดรับกับนโยบายดังกล่าว สนช. ได้กำเนินการเชิงรุกร่วมกับภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนนักลงทุน ทั้งเจ้าของที่ดินในย่านนวัตกรรม ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น กลุ่มผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มพัฒนาเมือง รวมถึง กรุงเทพมหานคร(กทม.) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น   ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กล่าวว่าผลจากการวิเคราะห์าย่าน” “นวัตกรรมพระราม 4” มีขอบเขตพื้นที่ในการวิเคราะห์ครอบคลุมระยะทาง 13