Home » Posts Tagged "แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ทรงพลังปี 2018"

TerraBKK เปิดผลวิจัย แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ทรงพลังปี 2018

TerraBKK เผยผลวิจัย ชี้ “แสนสิริ” คว้าอันดับ 1 แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ทรงพลังปี 2018”  ส่วน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อันดับ 2  ด้านพฤกษา อันดับ 3  ขณะที่ SC ASSETเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตา ที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีภาพลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับ Land&Houses และ Sansiri แถมเป็นเพียงแบรนด์เดียวที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าคล้าย Rolls-Royce   นางสุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เปิดเผยถึงผลวิจัย “แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ทรงพลังปี 2018” ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 470 คน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 93% และ จังหวัดอื่นๆ  7% ด้วยวิธีการ Online Survey ผ่านช่องทาง TerraBKK พบว่า  แบรนด์อันดับ1 ด้านการตระหนักรู้ (Top Of Mind