Home » Posts Tagged "แมกโนเลีย ฯ"

MQDC แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารใหม่ดูแลแบรนด์ MULBERRY GROVE

แมกโนเลีย ฯ แต่งตั้งสองผู้บริหารนำทัพ ดูแลแบรนด์ใหม่ มัลเบอร์รี่ โกรฟ พร้อมเดินหน้าเต็มรูปแบบในปี 2562 ภายใต้แนวคิดใหม่ “Intergeneration Family Living” เพื่อตอบรับรูปแบบความสัมพันธ์ของครอบครัวสมัยใหม่ที่ผสานการอยู่ร่วมกันทุกเจเนอเรชั่น    นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ครอบครัวสมัยใหม่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จากการแยกที่อยู่อาศัยจากครอบครัวใหญ่ โดยมีเรื่องความสะดวกในการเดินทางเป็นปัจจัยหลัก ทาง MQDC ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของความสุขที่แท้จริงในชีวิต จึงเล็งเห็นว่าความสุขของทุกเจเนอเรชั่นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะโอกาสพิเศษ เช่นงานรวมญาติ หรือทริปครอบครัว แต่ความสุขจากการอยู่ร่วมกันเกิดขึ้นได้ทุกวัน จึงพัฒนาแบรนด์ MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) ซึ่งเป็นมากกว่าที่พักอาศัย แต่เป็นที่ที่เติมเต็มช่องว่างของการอยู่อาศัยของครอบครัวใหญ่นั่นเอง   ด้วยแนวคิดดังกล่าว ทาง MQDC จึงได้แต่งตั้งสองผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง เข้ามาดูแลแบรนด์มัลเบอร์รี่ โกรฟ ดูแลการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยที่มีคุณภาพสูง มีความหรูหรา และตอบโจทย์ที่พักอาศัยในระดับซุปปอร์ลักซ์ชัวรี่ นั่นคือ คุณรุ่งโรจน์