Home » Posts Tagged "Udelight"

5ข้อ ดีต่อใจทำไมต้องลงทุนคอนโด

“Promotion คือส่วนหนึ่งของ…ต้นทุน”      ทุกๆครั้งเวลายุ้ยไปบรรยายตามงานต่างๆ หนึ่งในหัวข้อที่ต้องบรรยายคือ หลักในการเลือกคอนโดเพื่อการลงทุน เพราะเพื่อนนักลงทุนรุ่นใหม่ต้องการ Key หลักและชี้ประเด็นชัดๆสั้นๆง่ายๆในการลงทุนดังนั้นหัวใจหลักและถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นักลงทุนควรมองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนคือ 5P มีดังนี้ค่ะ 1.Product หมายถึงตัวโครงการและรวมไปถึง Developer 2.Price ราคาที่เปิดขาย 3.Place ทำเลหรือที่ตั้งโครงการ 4.Promotion ก็คือโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถมซึ่งรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ได้มากับห้อง 5.Population จำนวนประชากรหรือผู้คนยิ่งมีเยอะยิ่งดีค่ะเพราะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในทำเลแถวนั้นด้วย และนี่เป็นหลัก 5P แบบง่ายๆที่ยุ้ยใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เบื้องต้นค่ะ  แต่สุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุด ที่ต้องดูหลังจากศึกษาเรื่องทำเล, โครงการ ,จำนวนประชากรและราคาแล้ว  คือ….โปรโมชั่น!!!  เพราะ 4P Product , Price, Place, Population เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ Promotion เราสามารถควบคุมได้นั่นหมายถึงเรายังสามารถต่อรองขอโน่นนิดนี่หน่อยอีกได้ค่ะ จริงๆนักลงทุนมองว่า โปรโมชั่นนั้นคือส่วนหนึ่งของต้นทุนค่ะ      ถ้าเลือกคอนโดกันดีๆ ไม่ว่าจะซื้ออยู่เองหรือซื้อเพื่อลงทุน ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้มีหลากหลายโครงการที่มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ น่าสนใจจนยุ้ยแอบอิจฉา