ธอส.ลงนามในโครงการสินเชื่อบ้านร่วมกับ15สมาคม/4ชมรมผู้ประกอบการอสังหาฯ15จังหวัด

Home » ข่าว » ข่าวอสังหาฯ » ธอส.ลงนามในโครงการสินเชื่อบ้านร่วมกับ15สมาคม/4ชมรมผู้ประกอบการอสังหาฯ15จังหวัด

ธอส.ลุยขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการอสังหาฯ ล่าสุดเตรียมMOUกับ15สมาคมและ4ชมรมผู้ประกอบการอสังหาฯ15จังหวัด200โครงการรวมมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาทเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กำหนดจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)“โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย”ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ 15 สมาคม และ4ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ใน15จังหวัด โดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ร่วมกับสมาคม / ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ รวมถึงการกระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ได้อย่างชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบเพื่อสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างทั่วถึง จากความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการก้าวสู่แนวทาง “Get Together We Bring Home for All” เพื่อทำให้คนไทยมีบ้าน ซึ่งทั้ง ธอส.และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้านนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราห์ (ธอส.)เปิดเผยว่าการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อออกโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย จะเป็นการจัดแพคเกจดอกเบียพิเศษจากปกติที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารในปัจจุบันอยู่ที่3.43% โดยเบื้องต้นโครงการอสังหาฯที่พัฒนาจากที่เป็นสมาชิกของ 15สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการอสังหาฯที่เข้าร่วมมี 200 โครงการมูลค่ารวมกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มโครงการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560นี้ โดย ธอส.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการตามโครงการเพื่อพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (Pre Approve)

โดยมีกรอบสาระสำคัญคือ 1.สมาชิกของสมาคมจะจัดส่งโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยมาเข้าโครงการพิเศษของ ธอส.อาทิ โครงการประเภท Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track และ LTF ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการประเมินราคา เนื่องจากธนาคารกำหนดราคารับเป็นหลักประกันของที่อยู่อาศัยในโครงการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อได้เช่นกัน 2.สมาชิกของสมาคมจะจัดส่งลูกค้าภายใต้โครงการประเภท Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track และ LTF ที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจริงให้แก่ธนาคาร เพื่อพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (Pre Approve) และยื่นกู้จริงไม่น้อยกว่า 70% ของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในแต่ละโครงการ 3.ธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ทำการ Pre Approve ก่อนที่โครงการจะตัดสินใจขายให้แก่ลูกค้า 4.ธนาคารจะจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้แก่ลูกค้าในโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยด้วยเงื่อนไขพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด และ 5.ธนาคารจะอำนวยความสะดวกให้บริการลูกค้านอกสถานที่ ตามที่ธนาคารและสมาชิกของสมาคมได้ตกลงกัน

โครงการนี้มีความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้เบื้องต้นเพราะที่ผ่านมา การปฏิเสธสินเชื่อ มักมาจากการไม่ได้ตรวจสอบก่อน แต่จากนี้ธนาคารจะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเองเลย ซึ่งมั่นใจว่า หลังการตรวจผ่านแล้วจะซื้อบ้านได้จริงถึง 80-90% โดยโครงการดังกล่าว มองว่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง

ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกธอส.ปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า 40% ของวงเงินกู้ทั้งหมด 178,224 ล้านบาท

สำหรับ15 สมาคม และ 4ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ระยอง สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี สมาคมอสังหาริมทรัพย์นครราชสีมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก สมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ผู้แทนจังหวัดสระบุรี ผู้แทนจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้แทนจังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ พิธีลงนามใน MOU ดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สตูดิโอ ไทยแลนด์ 1-3 สุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) เปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนเวลา 14.30 น. และเริ่มพิธีลงนามระหว่างเวลา 15.00–15.30 น.  โดยมีคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมตัวแทน 15 สมาคมและ4ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทย 15 จังหวัด เป็นผู้ลงนาม และมีคุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วมเป็นสักขีพยาน

Comments

comments

Posted on