นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน (ซ้ายสุด) บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE ให้ข้อมูลบริษัทฯ ในงานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) โดยมีนายชาญ บูลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ปฯ (BROOK) (ที่ 2 จากซ้าย) และนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวาสุด) ให้เกียรติร่วมงาน ณ PACE Sales Gallery มหานคร คิวบ์ เมื่อเร็วๆ นี้