“พลัส”จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ SMART TRASH

Home » ข่าว » “พลัส”จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ SMART TRASH

“พลัส”จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ SMART TRASH

Posted on

 

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ  กรรมการผู้จัดการ   บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นำทีมผู้บริหารเดินหน้านวัตกรรมเพื่อที่พักอาศัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักหอสมุด ผู้แทน รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย อธิการบดี ในโครงการติดตั้งระบบถังขยะอัจฉริยะ SMART TRASH ต้นแบบ นำร่องใน  8 โครงการ (หัวหิน  6 โครงการ ขอนแก่น 1 โครงการ และอุดรธานี 1โครงการ)  โดย Smart Trash หรือถังขยะอัจฉริยะนี้ ถูกวิจัยและออกแบบโดยคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระบบการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงานของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ที่มุ่งเน้นการให้บริการให้มีคุณภาพและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่พักอาศัยมาให้บริการเพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในแต่ละโครงการสอดคล้องตามแนวคิด “Beautiful Community-ความสุขเริ่มที่บ้าน” เติมเต็มความสุข ความอบอุ่น ที่เกิดจากการใช้ชีวิตในสังคมคุณภาพ

Comments

comments