เปิดแผนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าปี  2561เตรียมประกวดราคาม่วงใต้ / เริ่มสร้างสายสีส้ม ตะวันออก

 

นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ(บริหาร)รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  เปิดเผยถึงแผนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสามารถเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ให้ครอบคลุมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  โดยปัจจุบัน รฟม.มีโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดและความคืบหน้าดังนี้

  • โครงการรรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ มีความคืบหน้าร้อยละ 97.52
  • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต มีความคืบหน้าร้อยละ 53.31
  • โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ส่วนตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความคืบหน้าร้อยละ 4.66
  • โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี อยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดินตามแนวสาย
  • และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง อยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดินตามแนวสาย
  • โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา 1 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
  • และโครงการรถไฟฟ้าที่จะดำเนินการในปี 2561 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ส่วนตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ช่วงคูคต – ลำลูกกา และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ช่วงสมุทรปราการ – บางปู

1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง–บางแค และช่วงเตาปูน–ท่าพระ งานโยธามีความคืบหน้าร้อยละ 97.52 ส่วนงานระบบและเดินรถไฟฟ้า  BEM อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดหาและติดตั้งงานระบบฯ (ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560)

2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต งานโยธามีความคืบหน้าร้อยละ 53.31  งานระบบและเดินรถไฟฟ้า คค. กทม. และ รฟม. ลงนามใน MOU ให้ กทม.บริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า   ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะทำงานร่วม ตาม MOU หารือร่วมกัน  (ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560)

3.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ส่วนตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) งานโยธามีความคืบหน้าร้อยละ 4.66  (ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560)

4.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย–มีนบุรี อยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดินตามแนวสาย (ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560) ส่วนงานก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการต้นปี 2562

5,โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว–สำโรง อยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดินตามแนวสาย (ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560) ส่วนงานก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการต้นปี 2562

นอกจากนี้ในปี 2561 รฟม.ยังมีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา 1 โครงการ ได้แก่  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) คาดว่าประมาณปลายปี 2561 น่าจะเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาได้ โครงการนี้ใช้งบก่อสร้างประมาณ 80,000 ล้านบาท

ขณะที่โครงการรถไฟฟ้าอีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงบางแค–พุทธมณฑลสาย 4, โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ช่วงคูคต–ลำลูกกา และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ช่วงสมุทรปราการ–บางปูนั้น รฟม.จะดำเนินการทบทวนโครงการในภาพรวมอีกครั้ง เนื่องจากจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง  และโดยเฉพาะส่วนต่อขยายสายสีเขียวทั้งสองเส้นทาง ซึ่งรฟม.และกทม.กำลังอยู่ระหว่างการตกลงเรื่องการโอนหนี้สินและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามหากมีภาคเอกชนสนใจจะเข้ามาลงทุนก็อาจสามารถเดินหน้าโครงการได้ทันที

 

ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ส่วนตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์–ศูนย์วัฒนธรรมฯ  กำลังอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน คาดว่าจะสรุปผลนำเสนอให้บอร์ดรฟม.พิจารณาได้ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้  เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  โครงการนี้คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 90,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าเมืองหลักภูมิภาคที่รฟม. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินงานโครงการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ช่วงท่าอากาศยานฯ-ห้าแยกฉลอง) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี  2561 รฟม. จะศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตให้แล้วเสร็จ และเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการต่อไป ส่วนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ รฟม. จะเริ่มศึกษาความเหมาะสม จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบ และศึกษารูปแบบการลงทุนโครงการต่อไป