เมื่อเร็วๆนี้ นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CI พร้อมครอบครัวและ นายธรรมนูญ โกวิทยา บริษัท พิธานพานิช จำกัด พร้อมครอบครัว ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบข้าวสารให้แก่ผู้มีรายได้น้อยชาวหาดใหญ่ จำนวน 300 ชุด เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่  43  โดยมี ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา