รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ “Engineering 4.0”

 

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมหัวข้อ“Engineering 4.0” โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) นายกษิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล อดีตผู้ว่าการ รฟม. ร่วมให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสัมมนาวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. ทั้งนี้ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาฯ ขึ้นเพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยววิศวกรรม รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายวิศวกรไทยและนำไปสู่การพัฒนาวิศวกรไทยในอนาคต