จากกรณีที่ “นายอนันต์ อัศวโภคิน”ยื่นคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน( Voluntary Partial Tender Offer) บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH คืนในสัดส่วน 10% ราคาหุ้นละ 11.80 บาท หรือน้อยกว่ายินดีรับซื้อทั้งหมด โดยใช้เงินกู้จากธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ราว 1.4 หมื่นล้านบาท แต่ล่าสุด นายอนันต์ อัศวโภคิน ได้ปฎิเสธการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามที่ได้เคยประกาศไว้ เนื่องจาก SCB ได้ขอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย(ดบ.) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้สินเชื่อในสาระสำคัญจึงเป็นเหตุให้นายอนันต์ไม่สามารถตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงกับสถาบันการเงินเพื่อได้รับสินเชื่อสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ซึ่งส่งผลให้เงือนไขบังคับก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามที่นายอนันต์ได้เคยประกาศไว้ไม่สำเร็จสมบูรณ์

 

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการของ LH จึงได้จัดให้มีการประชุมเป็นกรณีจำเป็นรีบด่วน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมีมติยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เนื่องจากเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนไม่สำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วน

*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> บิ๊กLHกู้SCBกว่า1.4หมื่นล้านซื้อหุ้นคืนดันสัดส่วนเกิน30%