วันนี้ (17 ตุลาคม2561) การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)จัดงานรับฟังความเห็นภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน แปลง A เพื่อให้ภาคเอกชนและนักลงทุนเห็นถึงศักยภาพของสถานีกลางบางซื่อ และแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื่อ พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโครงการ โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกถาพิเศษ นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้อนรับ และมีตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธนาคาร กลุ่มนักลงทุน สมาคมการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 200 คน

กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดทำ “แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน” พื้นที่รวม 2,325 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 แปลง มีระยะการพัฒนา 3 ระยะ มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2565, 2570 และ 2575 (ตามลำดับ) ในเบื้องต้น รฟท.จะนำพื้นที่เชิงพาณิชย์แปลง A ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของสถานีกลางบางซื่อ และเป็นแปลงที่อยู่ติดสถานีกลางบางซื่อมาพัฒนาเป็นลำดับแรก เพื่อให้สอดรับกับการเปิดให้บริการของสถานีกลางบางซื่อ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ พื้นที่แปลง A  มีเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท มีแผนจะพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางธุรกิจครบวงจร” โดยเป็นแหล่งรวมอาคารสำนักงาน โรงแรม และพื้นที่การค้าปลีก โดยจะเปิดให้ภาคเอกชน และนักลงทุนที่สนใจร่วมลงทุนในรูปแบบ DBFOT (Design / Build / Finance / Operate / Transfer) ในระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ซึ่งการพัฒนาโครงการจะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน พื้นที่รวม 2,325 ไร่ โดยสถานีกลางบางซื่อจะเปิดให้บริการ ในปี 2564

 

ด้านนายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รฟท.จะประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง หรือ TOR ได้ในต้นปี 2562 คาดจะได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนเข้าเซ็นสัญญากลางปีหน้า และเริ่มก่อสร้างต้นปี 2563 โดยรูปแบบการลงทุนนั้นจะเป็น โครงการลงทุนแบบ Mixed-use   มีทั้งโรงแรม ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน เป็นต้น  ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี เป็นสัญญาเช่า 30 ปี จะก่อสร้างแล้วเสร็ใจปี 2566 คาดได้ผลตอบแทนโครงการประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท

 

** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน

** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> เปิดแผนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ศูนย์ค