แมกโนเลีย ฯ แต่งตั้งสองผู้บริหารนำทัพ ดูแลแบรนด์ใหม่ มัลเบอร์รี่ โกรฟ พร้อมเดินหน้าเต็มรูปแบบในปี 2562 ภายใต้แนวคิดใหม่ “Intergeneration Family Living” เพื่อตอบรับรูปแบบความสัมพันธ์ของครอบครัวสมัยใหม่ที่ผสานการอยู่ร่วมกันทุกเจเนอเรชั่น 

 

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ครอบครัวสมัยใหม่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จากการแยกที่อยู่อาศัยจากครอบครัวใหญ่ โดยมีเรื่องความสะดวกในการเดินทางเป็นปัจจัยหลัก ทาง MQDC ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของความสุขที่แท้จริงในชีวิต จึงเล็งเห็นว่าความสุขของทุกเจเนอเรชั่นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะโอกาสพิเศษ เช่นงานรวมญาติ หรือทริปครอบครัว แต่ความสุขจากการอยู่ร่วมกันเกิดขึ้นได้ทุกวัน จึงพัฒนาแบรนด์ MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) ซึ่งเป็นมากกว่าที่พักอาศัย แต่เป็นที่ที่เติมเต็มช่องว่างของการอยู่อาศัยของครอบครัวใหญ่นั่นเอง

 

ด้วยแนวคิดดังกล่าว ทาง MQDC จึงได้แต่งตั้งสองผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง เข้ามาดูแลแบรนด์มัลเบอร์รี่ โกรฟ ดูแลการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยที่มีคุณภาพสูง มีความหรูหรา และตอบโจทย์ที่พักอาศัยในระดับซุปปอร์ลักซ์ชัวรี่ นั่นคือ คุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส และคุณชาคริต หัสสรังสี ผู้อำนวยการ

บรรยายภาพ: (จากซ้าย) คุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์มัลเบอร์รี่ โกรฟ คุณวิศิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และ คุณชาคริต หัสสรังสี ผู้อำนวยการ โครงการมัลเบอร์รี่ โกรฟ

 

นายรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสแบรนด์ MULBERRY GROVE สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซต (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังได้ศึกษาด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะร่วมงานกับ MQDC คุณรุ่งโรจน์ดูแลงานพัฒนาธุรกิจ ที่พฤกษา เรียลเอสเตท และยังเคยดูแลแบรนด์ของบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (P&G) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงแรกของการทำงาน คุณรุ่งโรจน์ยังเคยดูแลโครงการด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ ที่เอสซีจี (ปูนซิเมนต์ไทย) อีกด้วย

 

จากประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาก่อนหน้านี้ รวมทั้งมีความสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นทุนเดิมอยู่ รวมทั้งการเรียนรู้ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่พักอาศัยระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่แห่งแรกในเมืองไทย ที่มาด้วยแนวคิดใหม่ ‘Intergeneration Family Living’ ในรูปแบบ luxury multi residence platforms ที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตร่วมกันแบบหลายเจเนอเรชั่นและในเรื่องของความสะดวกสบายและความคล่องตัวของครอบครัวยุค 4.0

 

สำหรับ นายชาคริต หัสสรังสี ผู้อำนวยการ โครงการ Mulberry Grove มีพื้นฐานมาจากการเป็นวิศวกร โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทางวิศวกรรมก่อสร้างในตำแหน่งวิศวกรเทคนิคของการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ งานสะพานข้ามแม่น้ำในต่างประเทศ งานถนน งานก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานรัฐ วิศวกรงานปรับปรุงคุณภาพพื้นดินทางวิศวกรรมของของสนามบิน งานก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมแมกโนเลียส์ บางนา งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยส่วนตัวระดับ High-End ขนาดใหญ่

 

Mulberry Grove ถือเป็นแบรนด์ใหม่ของ MQDC ที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่พักอาศัยระดับ Super Luxury ด้วยแนวคิดการสร้างสังคมและที่อยู่อาศัยที่เชื่อมต่อและเติมเต็มความสัมพันธ์ของครอบครัวหลากหลายรุ่นและหลากหลายช่วงวัยให้กลับมาอยู่ด้วยกัน และยังคงมีความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ของตัวเองเมื่อต้องการ นี่จึงเป็นแนวคิดใหม่ของตอบโจทย์ครอบครัวยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี

 

จากประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของทั้งสองท่าน เราจึงเชื่อมั่นว่าแบรนด์ มัลเบอร์รี่ โกรฟ จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่สร้างสรรค์โครงการที่พักอาศัยให้ครอบครัวสมัยใหม่ หันกลับมาสู่การเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความใกล้ชิดผูกพันและมีความอบอุ่นอีกครั้ง

 

เกี่ยวกับโครงการ Mulberry Grove :  MULBERRY GROVE คือแบรนด์ Super-luxury Residence ภายใต้ concept “Intergeneration Family Living” ครั้งแรกของประเทศไทยที่ถูกพัฒนาจากการต่อยอดแนวคิด For All Well-being ของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้ตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวที่มี pain point เรื่องความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหลายรุ่นที่นำไปสู่ปัญหาต่างๆ ในครอบครัวและสังคม โดย Mulberry Grove ได้ทำการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องร่วมกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และจากการศึกษางานวิจัยจากทั่วโลก พบว่าครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกันหลายรุ่น นำมาซึ่งประโยชน์มากมายต่อสมาชิกทุกรุ่น

 

MULBERRY GROVE จึงพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบ luxury multi residence platforms เพื่อตอบโจทย์ครอบครัวในทุกรูปแบบ ที่มีหัวใจหลักคือการเอื้อให้เกิดการใช้เวลาร่วมกันระหว่างสมาชิกหลายรุ่นในครอบครัว ซึ่งเป็นมากกว่า luxury residence เพราะทุกรายละเอียดถูกออกแบบและพัฒนาจากความต้องการของสมาชิกครอบครัวทุกรุ่นอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอาคารและส่วนอยู่อาศัย การตกแต่งภายในที่ไม่เพียงสวยงามแบบไร้กาลเวลา สถานที่ทำกิจกรรมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมต่างๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และบริการเสริม ที่ใส่ใจรายละเอียดการใช้งานที่เหมาะกับผู้อยู่อาศัยทุกๆวัย เพื่อตอบทั้งความเป็นส่วนตัวและเอื้อให้เกิดการใช้เวลาร่วมกัน ไปจนถึงการใช้วัสดุก่อสร้างทุกชนิดที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

 

MULBERRY GROVE มีแผนเปิดตัวโครงการในใจกลางเมือง และโครงการในเมือง Forestias ย่านบางนา ที่ทุกโครงการจะตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกครอบครัวทุกรุ่นและส่งเสริมให้เกิดการใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกทุกรุ่น เพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขอย่างยั่งยืน