ผู้ถือหุ้น“ชีวาทัย” อนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล 0.085 บาทต่อหุ้น จ่อขึ้น XD 10 เม.ย. 62 เตรียมเดินหน้าจ่ายปันผล 29 เม.ย. นี้

 

นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ และเป็นการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม ซึ่งบริษัทฯได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ 2561
การได้รับอนุมัติการออกหุ้นกู้ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯมีวงเงินรวมสำหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500 ล้านบาท และที่ผ่านมาบริษัทฯได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ลงทุนจำนวน 3 ครั้ง แบ่งเป็น ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 498.50 ล้านบาท และครั้งที่2/2561 จำนวน 1,200 ล้านบาท และล่าสุดครั้งที่ 1/2562 จำนวน 486 ล้านบาทซึ่งหลังจากหักวงเงินที่บริษัทฯออกหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯจะมีวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้จำนวน 2,315.50 ล้านบาท
สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้
 • เพื่อใช้ส่งเสริมสภาพคล่อง
 • ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร
ทั้งนี้ ประโยชน์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 • เพื่อเพิ่มทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุน
 • ทำให้สามารถระดมเงินทุนได้ทันที
 • เพื่อตอบสนองต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 • เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และหากเทียบกับการออกหุ้นทุน โดยดอกเบี้ยหุ้นกู้จะถูกกว่า ส่งผลให้ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทลดลง

ทั้งนี้การเสนอขาย โดยบริษัทฯจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป, นักลงทุนสถาบัน, นักลงทุนรายใหญ่, ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และบุคคลใดๆ โดยอาจจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือบางส่วนในคราวเดียวกันหรือหลายครั้ง รวมทั้งอาจจะเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis)

นอกจากนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2561 อยู่ที่ 0.085 บาทต่อหุ้น หลังจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ไปแล้วในอัตรา 0.050 บาทต่อหุ้น ทำให้เหลือการจ่ายเงินปันผลอีกจำนวน 0.035 บาทต่อหุ้น โดยคิดเป็นเงินจำนวน 45 ล้านบาท ซึ่งได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) ในวันที่ 10 เมษายน 2562 รวมทั้งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 11 เมษายน 2562 และมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2562

แผนเปิดโครงการใหม่ปี 2562  ประมาณ 10 โครงการด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็น
บ้านและทาวน์โฮม 5 โครงการ
 1. โครงการ CHEWAWAN PINKLAO-SATHORN ซึ่งเป็นแบบ Luxury มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท จะเปิดตัวประมาณ 2Q2562
 2. โครงการ CHEWAROM NAKORN IN มูลค่าโครงการ 1,593 ล้านบาท จะเปิดตัวประมาณ 4Q2562
 3. โครงการ CHEWAHOME SUKSAWAT PACHA U-THIT มูลค่าโครงการ 890 ล้านบาท จะเปิดตัวประมาณ 2Q2562
 4. Chewahome Krungthep-pathumthani มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท
 5.  NEW CHEWAHOME มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท
โครงการคอนโดฯ 3 โครงการ
 1. CHEWATHAI KASET-NAWAMIN มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท จะเปิดตัวโครงการประมาณ 2Q2562 จะรับรู้รายได้ในปี 2563
 2. HALLMARK CHOKCHAI 4 มูลค่าโครงการ 2,011 ล้านบาท จะเปิดตัวโครงการประมาณ 2Q2562 คาดจะรับรู้รายได้เฟส 1 ปี 2563
 3. CHEWATHAI PINKLAO มูลค่าโครงการ 1,587 ล้านบาท จะเปิดตัวโครงการประมาณ 3Q2562 จะรับรู้รายได้ในปี 2563
Joint Venture 2 โครงการ
 1. HEART SUKUMVIT 36 ชีวาทัยถือหุ้น 70% มูลค่าโครงการ 270 ล้านบาท จะเปิดโครงการ 4Q2562
 2. KAMALA SENIOR LIVING ชีวาทัยถือหุ้น 25 % มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท คาดเปิดตัวโครงการ 3Q2562
รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 10,651 ล้านบาท (ไม่ได้รวม 3,500 ล้านบาท)