เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มั่นใจครึ่งปีหลังเติบโตเกินเป้า เตรียมรับรู้รายได้ตามแผนการขายสินทรัพย์คุณภาพสูงให้แก่กองทรัสต์ FTREIT กว่า 637 ล้านบาท รวมถึงรายได้จากการขายที่ดินย่านบางปะกงและวังน้อย จำนวนทั้งสิ้น 340 ไร่ให้แก่ บริษัทร่วมทุนกับบริษัท มิตซุย ฟูโดะซันฯ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นโครงการ สมาร์ทโลจิสติกส์พาร์ค พร้อมเดินหน้าซื้อหุ้น GOLD ตามแผน

นายโสภณ ราชรักษา

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เปิดเผยว่า  บริษัทฯพร้อมเข้าทำการขายสินทรัพย์ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้ากองทรัสต์ FTREIT ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติการขายสินทรัพย์ชุดใหม่ จากเดิมกำหนดไว้ 14 โรงงาน เป็น 6 คลังสินค้าในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมเกือบ 30,000 ตารางเมตรหรือ ตร.ม. ขนาดรายการประมาณ 637 ล้านบาท โดยบริษัทฯคาดว่าจะดำเนินการขายพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ได้ภายในปีงบประมาณนี้ และจะรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งหลังปี 2562

“มั่นใจครึ่งปีหลังเติบโตเกินเป้า เตรียมรับรู้รายได้ตามแผนการขายสินทรัพย์คุณภาพสูงให้แก่กองทรัสต์ FTREIT กว่า 637 ล้านบาท รวมถึงรายได้จากการขายที่ดินย่านบางปะกงและวังน้อย จำนวนทั้งสิ้น 340 ไร่ให้แก่ บริษัทร่วมทุนกับบริษัท มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อนำไปพัฒนาเป็นโครงการ สมาร์ทโลจิสติกส์พาร์ค” นายโสภณ กล่าวย้ำ

ดีมานด์ด้านคลังสินค้าประเภทสร้างตามความต้องการ หรือ Build-to-Suit ยังคงมีลูกค้าขนาดใหญ่จำนวนมากให้ความสนใจและพร้อมให้บริษัทเป็นผู้พัฒนา โดยคาดว่าในปีนี้ บริษัทฯจะสามารถสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจได้มากกว่าเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ที่ 120,000 ตารางเมตรเมื่อต้นปี 2562 โดย ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้ารวมเฉลี่ยกว่า 80% สูงขึ้นจากการเติบโตของตลาดและการขยายฐานลูกค้าใหม่ของบริษัทฯโดยเฉพาะในพื้นที่สมุทรปราการและโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พร้อมรับดีมานด์ด้านการพัฒนาแบบ Build-to-Suit เติบโตตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมมูลค่า 3,200 ล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทฯได้รับความสำเร็จจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยเงินทุนจากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำมาใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสัดส่วน Free Float และเสริมสภาพคล่องของหลักทรัพย์ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,016,762,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เดินหน้าซื้อหุ้น GOLD ตามแผน

ด้านความคืบหน้าในเรื่องการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLD ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) นั้น บริษัทฯยังคงเดินหน้าตามแผน โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV มีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นสามัญที่ถือครองทั้งหมดใน GOLD เป็นจำนวนประมาณ 39.28% ให้แก่ FPT ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GOLD จะสิ้นสุดในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

การรวมธุรกิจกับ GOLD ในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของบริษัท ฯ ในการต่อยอดธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังมองหาโอกาสในการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและผู้ถือหุ้น

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า ไทคอน ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ “FPT” ปัจจุบันเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มี 4 ธุรกิจภายใต้

การดำเนินงานดังนี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Data Centre) ธุรกิจสมาร์ทโซลูชั่น (Smart Solutions) และธุรกิจการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม (Township) นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th

เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” หรือ “กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”) เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 33.2 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์ และบิสซิเนส พาร์ค รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ทางด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 80 แห่งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป แอฟริกา รวมไปถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่

นอกจากนี้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 กอง และกองทรัสต์ สเตเปิ้ลอีกจำนวน 1 กอง (Stapled Trust) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยท์ ทรัสต์ (Frasers Centrepoint Trust) เฟรเซอร์ส คอมเมอร์เชียล ทรัสต์ (Frasers Commercial Trust) และเฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ & อินดัสเทรียล ทรัสต์ (Frasers Logistics & Industrial Trust) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ และโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมตามลำดับ ในขณะที่เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Trust) ซึ่งเป็น Stapled Trust ประกอบไปด้วย เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ เรียล เอสเตท อินเวสต์เม้นท์ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust) และ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ บิซิเนส ทรัสต์ (Frasers Hospitality Business Trust) เป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ด้านฮอสพิทัลลิตี้

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*