ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แจงยอดที่อยู่อาศัยเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งบ้านจัดสรรและคอนโดฯ ณ ไตรมาส 3 ปี 2562 ลดลงกว่า 50 % ขณะที่ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ได้แรงหนุนจากคอนโดฯราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทของการเคหะแห่งชาติส่งผลการโอนกรรมสทธิ์ทั่วประเทศทั้งสิ้น 101,704 ยูนิต เพิ่มขึ้น 11.1%มูลค่ารวมทั้งสิ้น 227 ,793 ล้านบาท คาดภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยตลอดทั้งปี 2562 มีโครงการเปิดตัวอยู่ที่ 112,044 ยูนิต ลดลง 23.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์(REIC)ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยถึง สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในไตรมาส 3 ปี 2562 ว่ามีการเปิดตัวโครงการใหม่ยังปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ผ่านมา(YoY) โดยบ้านจัดสรรเปิดตัวลดลง 57.3% มาอยู่ที่ 8,879 ยูนิต เป็นการลดลงติดต่อกัน 3 ไตรมาสขณะที่คอนโดมิเนียมก็มีการเปิดตัวลดลง 56.5% มาอยู่ที่ 11,984 ยูนิต

ส่วนภาพยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2562 ว่ามีการโอนกรรมสทธิ์ทั่วประเทศทั้งสิ้น 101,704 ยูนิต เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งหากลงลึกเข้าไปดูในรายละเอียดจะพบว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมากจากการโอนคอนโดมิเนียมระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ของกลุ่มผู้บริโภคที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.)แล้วครบสัญญา 5 ปีแล้วเปลี่ยนมาโอนมากถึง 16,179 ยูนิต (ในกทม.13,984 ยูนิตที่เหลือ 2,195 ยูนิตเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบและอยู่ต่างจังหวัด)

จากจำนวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 3 ทั้งสิ้น 101,704 ยูนิต แบ่งเป็น

  • เป็นที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประมาณ 53,936 ยนิต คิดเป็นสัดส่วน 53 %  
  • เป็นที่อยู่อาศัยในภูมิภาค (20 จังหวัด) ประมาณ 47,768 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 47 %  

ทั้งนี้ หากดูในเชิงมูลค่าการโอนโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 227 ,793 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 12.4% แบ่งเป็น

  • เป็นที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมมูลค่า 146,827 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 64.5%
  • เป็นที่อยู่อาศัยในภูมิภาค (20  จังหวัด) รวมมูลค่า 80,966 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 35.5%

สำหรับภาพรวมการเปิดตัวโครงการใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2562 คาดว่า บ้านจัดสรรจะเปิดตัวโครงการใหม่รวม 14,954 ยูนิต และคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ 29,339 ยูนิต พร้อมกันนี้ทางศุนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ยังได้คาดการณ์ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยตลอดทั้งปี 2562 น่าจะมีโครงการเปิดตัวอยู่ที่ 112,044 ยูนิต ลดลง 23.2% เมื่อเทียบกับปี 2561 แบ่งเป็น

  • บ้านจัดสรรที่ปิดตัวใหม่ทั้งปีอยู่ที 46,010 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 41.1%  โดยเปิดตัวลดลง 24.4%
  • คอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่ 66,034 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 58.8%  โดยเปิดตัวลดลง 22.4%

ส่วนยอดโอนกรรมสิทธิ์รวมทั้งประเทศนั้นคาดว่าน่ามีถึง 361,696 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 820,624 ล้านบาท ลดลง 2.2% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ก่อนที่ภาครัฐจะออกมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาฯด้วยการลดค่าธรรมเนียมในการโอนและจดจำนองลงเหลือ 0.01% (ตั้งแต่ 2 พ.ย.ปี 2562 ถึง 24 ธ.ค.ปี256 )ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาฯได้ประเมินภาพโดยรวมของตลาดที่อยูอาศัยทั้งประเทศน่าจะปรับตัวลดลงไม่น้อกยว่า 5% แต่ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นอสังหาฯมาส่งผลบวกต่อธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี ทำให้จำนวนหน่วยเหลือขายหรืออุปทาน (Supply)ระบายออกได้ดีขึ้น

สำหรับแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2563 ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ประมาณการณ์ไว้ดังนี้ คือ

  • ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปลายปี 2562 แต่จะมีการขยายตัวไม่มากนักโดยจะขยายตัวไม่เกิน 5%
  • โครงการที่อยู่อาศัยใหม่จะมีการเปิดตัวต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2562 เพื่อรองรับมาตรการ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนใกล้เคียงกับยอดการเปิดตัวในปี 2562
  • ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสาคัญคืออัตราดอกเบี้ยขาลง และ มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ส่งผลให้อุปทานในตลาดจะถูกทยอยดูดซับ
  • ในปี 2563 ผู้ประกอบการยังคงต้องให้ความสาคัญกับการบริหาร Inventory  และ stock เพื่อให้ ให้อุปทานไม่ค้างอยู่มากเกินไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*