แอสเซท ไฟว์ฯค้ำประกันเงินกู้ต่อสถาบันการเงินให้บริษัทต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ ผู้ประกอบการโครงการคอนโดมิเนียมหรูย่านเพลินจิต ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ในวงเงินกว่า 589 ล้านบาท

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TONSON”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ : เดือนกรกฎาคม 2563
  2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

– ผู้ค้ำประกัน : บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

– ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

– บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่มี

  1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 47.50
  2. รายละเอียดของรายการ

– ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

– มูลค่าการค้ำประกัน : จำนวนเงินทั้งสิ้น 589,950,000 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TONSON ต่อสถาบันการเงิน โดยเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้สำหรับสินเชื่อของโครงการนั้นคิดเป็นร้อยละ 47.50 ของจำนวนวงเงินสินเชื่อทั้งหมดภายใต้สัญญาให้สินเชื่อ

  1. วัตถุประสงค์การทำรายการ : เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุน โดยเป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TONSON”) จากบริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท ตามมติอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

โครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้างานด้านการก่อสร้างโครงสร้างไปแล้วกว่า 56%

ทั้งนี้ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พัฒนาโครงการ  “Tonson One Residence” (ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์) เป็นการพัฒนาโครงการแนวสูงครั้งแรกของกลุ่ม “ปัญจทรัพย์” โดยนายศุภโชค ปัญจทรัพย์ (ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในแอสเซท ไฟว์ ฯคิดเป็นสัดส่วน 41.69%) ซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ เป็นการซื้อที่ดินมาจากตระกูลสุทัศน์ ณ อยุธยา ด้วยราคา 2.5 ล้านบาทต่อตารางวา เพื่อพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ สูง 29 ชั้น ขนาด 57-387.50  ตารางเมตร(ตร.ม.) ราคาเริ่มต้นที่ 20-170 ล้านบาท หรือ 200,000-500,000 บาทต่อตร.ม. จำนวน 80 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,900 ล้านบาท โดยเปิดพรีเซลในวันที่ 9 มิถุนายน  2562 ที่ผ่านมา มีบริษัทซีบีอาร์อี บริหารงานขายและการตลาด ปัจจุบันโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้างานด้านการก่อสร้างโครงสร้างไปแล้วกว่า 56%

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*