ออลล์ อินสไปร์ฯ เดินหน้ารุกธุรกิจโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ตั้งเป้ายอดขายรวมปี 2563 แตะ 5,000 ล้านบาท เตรียมแจกวอแรนท์ (Warrant) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ราคาใช้สิทธิ 2.8 บาท

 

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้ประเมินและพิจารณาสถานการณ์ของทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดในปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรที่จะต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเพื่อให้บริษัทฯสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงานต่อไปในภายหน้า จึงได้อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า (Free Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในสัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 Free Warrant ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ยังได้รับผลประโยชน์ใกล้เคียงกับนโยบายเดิม ที่เคยสรุปไว้ว่าหุ้นปันผลอัตรา 3.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และปันผลเป็นเงินสดอัตรา 0.10 บาท/หุ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯยังมองเป้ายอดขายรวมปี 2563 ที่ 5,000 ล้านบาท รายได้ 4,000 ล้านบาทและยอดขายรอโอน (Backlog) กว่า 11,500 ล้านบาท พร้อมปรับฐานการเงินของบริษัทฯให้พร้อมรับการเติบโต โดย ALL-W1 นี้จะมีราคาแปลงสิทธิที่ 2.8 บาท กำหนดใช้สิทธิในระยะเวลา 2 ปี โดยจะนำเข้าพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ต่อไป

แม้สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลก ปี 2563 ในช่วงที่ผ่านมาจะชะลอตัว ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นเรื่องของกำลังซื้อของผู้บริโภค แต่บริษัทฯ ยังมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับโครงสร้างธุรกิจพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาโครงการในอนาคต หากย้อนกลับไปดูในปี 2562 อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น EPS (Earnings per Share) อยู่ที่ 0.89 บาท และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในไตรมาสที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่าประมาณการ EPS ในปี 2563 นี้ จะยังอยู่ในอัตราใกล้เคียงเดิม

สำหรับราคาหุ้น ALL ล่าสุด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ปิดตลาดที่ราคา 3.98 บาทต่อหุ้น คิดเป็น P/E 4.31 เท่า

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*