ผู้ว่าการ ธปท. “เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ” เผย ESG มีผลต่อการพัฒนาอนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ระบุเอชนไทยมีศักยภาพมากพอที่จะดำเนินการและแข่งขันบนเวทีโลกได้โดยไม่ต้องรอนโยบายรัฐบาล
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ เปิดเผยในงานสัมมนาก้าวขึ้นสู่ปีที่ 10 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ภายใต้หัวข้อ”Facing the of ESG. Thailand’s Nest Steps toward Susstainability : ESG อนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยได้กล่าวในหัวข้อ “ESG : Empowering Sustainable Thailand’s Growth” ว่า ที่ผ่านมาการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ได้มีการคำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล หรือ ESG แบบระยะยาว แต่จะเน้นแบบระยะสั้น ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปรวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมีผลต่อสภาพแวดล้อมจึงมองว่า ESG มีความสำคัญในการเติบโตที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจของของประเทศไทย

“การส่งออกของไทยมากกว่า 50% ของการส่งออกทั้งประเทศมามาจากกลุ่มรถยนต์ กลุ่มอิเลคทรอนิกส์ วิกฤติที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสในการปรับตัว ในทางปฎิบัติ ESG จะเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตในอนาคตได้”

นายเศรษฐพุฒิ กล่าวพร้อมระบุว่า ในการดำเนินนโยบาย ESG ประเทศไทยเราควรมีความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ซึ่ง ธปท. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงได้ผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆได้ดำเนินธุรกิจ ESG และที่สำคัญมองว่าด้วยศักยภาพของภาคเอกชนไทยที่มีนั้นสามารถที่จะดำเนินการ ESG ได้ในการก้าวขึ้นสู่การแข่งขันธุรกิจบนเวทีโลกโดยที่ไม่ต้องรอนโยบายของรัฐบาล ซึ่งยอมรับว่าภาครัฐเองขาดฐานข้อมูลหรือ Big data ที่ไม่สามารถสะท้อนตลาดได้อย่างชัดเจน และ ESG ก็เป็นเรื่องใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*