เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่งฯ ส่งมาตรการเข้ม ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ระดมการป้องกันทุกพื้นที่โครงการด้วยมาตรการเข้ม เพื่อลูกค้า เพิ่มความปลอดภัย ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบ้าน ผ่าน Lifestyle : All From Home
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NCH ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ แนวสูง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯได้เผชิญและผ่านวิกฤติยกระดับการป้องกัน โควิด-19 มาด้วยดี และครั้งนี้ ก็ได้เตรียมการป้องกัน ส่งนโยบายเพิ่มมาตรการการดูแล ที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัย มีการกำกับให้ความสำคัญด้านความสะอาดและความปลอดภัย โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกพื้นที่ภายในทุกจุดสัมผัสทั้งบ้านตัวอย่าง สำนักงาน เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรอง จุดเฝ้าระวัง มีระบบตรวจเช็กอย่างดีเยี่ยม รวมถึงการฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ปลอดภัยถึง 99%  อีกทั้งออกมาตรการเข้ม ทุก Site งานเฝ้าระวังความปลอดภัยส่วนงานก่อสร้าง  เพื่อวางแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ผสานการทำงานบนระบบฐานข้อมูลแพลตฟอร์มออนไลน์ตรงถึงลูกค้า ด้วยประสบการณ์ของผู้ซื้อบ้าน New Normal  เชิญชวนให้ทุกคนมีความสุข ที่บ้านผ่านLifestyle : All From Home
1.ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบ้านมีการคัดกรอง ลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือเจลแอลกอฮอล์  ลูกค้าใหม่ แจ้งความประสงค์เข้าชมบ้าน ตามเวลาที่โครงการกำหนด และสามารถรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทาง Online   โดยเชื่อมการติดต่ออย่างรวดเร็ว ทันสมัย และอำนวยความสะดวก ผู้มาติดต่องานที่โครงการด้วยมาตรการความปลอดภัย เพิ่มมาตรการดูแลป้องกัน ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการเชื่อมั่น ถึงการมีระบบป้องกัน อย่างเคร่งครัด

2.ทีมงานก่อสร้าง  ผู้รับเหมาก่อสร้าง กำหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในกฏระเบียบ   ตรวจคัดกรองลงทะเบียน  ตรวจอุณหภูมิ มีการอบโอโซนฆ่าเชื้อ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มีการเว้นระยะห่างในพื้นที่ ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด มีกฏข้อบังคับเข้มด้านการเข้าออกทำงานในทุกโครงการ เป็นไปตามกำหนดเวลา และยึดปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

3.งานบริหารชุมชนทุกโครงการ ลูกบ้านทุกโครงการคลายกังวล เชื่อมั่น ด้วยมาตรการตรวจเข้มด้านการเข้าออกบุคคลภายนอก เพิ่มจุดลงทะเบียน บันทึกข้อมูลตรวจเข้าออก มีการเว้นระยะห่าง พื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นที่ส่วนกลางของทุกโครงการ งดการทำกิจกรรมชุมชนร่วมกัน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อปลอดภัยถึง 99%  รองรับระบบออนไลน์ เชื่อมกับหน่วยงานสาธารณสุข เขตพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านสุขอนามัย  ปลอดเชื้อ ลดความเสี่ยงให้กับทุกครอบครัว

จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่นี้ บริษัทฯได้เพิ่มมาตรการเข้ม เพื่อความปลอดภัย ให้กับลูกค้า และกำกับไปยังทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  และขอเป็นกำลังใจ ให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน  พร้อมให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย โครงการบ้าน เอ็น.ซี.ฯทุกโครงการ   และส่งความห่วงใยให้กับทุกครอบครัว ดูแลสุขภาพ  ปลอดเชื้อ อยู่บ้านอย่างมีความสุข สวมใส่หน้ากาก ล้างมือ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง  ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้ทุกคนผ่านพ้นและสู้ ไปด้วยกันนายสมนึก กล่าวในที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*