บ้านเช่าพร้อมอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะฯ “บ้านเคหะสุขประชา” ย่านฉลองกรุงและร่มเกล้า ยอดจองสิทธิล้น 6,660 ราย ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว 6,627 ราย รอลุ้นรายชื่อผลจับสลากผู้ได้สิทธิ โดยโครงการนำร่อง 2โครงการระยะแรก จำนวน 572 ยูนิตอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กคช.ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชา ร่มเกล้าและฉลองกรุง ไปเมื่อวันที่ 23 – 30 มีนาคมที่ผ่านมา มีประชาชนจองสิทธิจำนวน 6,660 ราย ซึ่งกคช.ได้พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้น มีผู้ผ่านการพิจารณาจำนวน 6,627 ราย แบ่งเป็นโครงการบ้านเคหะสุขประชา ร่มเกล้าจำนวน 4,285 ราย และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 2,342 ราย

โดยกคช.ได้ทำการจับสลากผู้ได้สิทธิชุดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมาเพื่อรับสิทธิเข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านเคหะสุขประชา ร่มเกล้า จำนวน 270 ราย และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงจำนวน 288 ราย รวมทั้งมอบสิทธิบ้านเช่าให้กับกลุ่มเปราะบางที่ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกจำนวน 14 ยูนิต

นอกจากนี้ กคช.ยังได้จับสลากผู้มีสิทธิสำรองของทั้งสองโครงการไว้อีก 50% มีผลเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับถัดจากวันส่งมอบอาคาร ทั้งนี้หากผู้ได้สิทธิมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนดหรือสละสิทธิ์ในภายหลัง กคช.จะเรียกผู้ที่ขึ้นทะเบียนสำรองตามลำดับถัดไปแทน

ส่วนผู้ที่ไม่ได้สิทธิในการจับสลากครั้งนี้ทุกคน มีสิทธิเป็นลูกค้าของกคช.ภายใต้โครงการบ้านเคหะสุขประชา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี โดยผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วมีสิทธิเลือกโครงการใหม่ตามที่ต้องการก่อนเปิดจองสิทธิเพิ่ม

สำหรับแบบบ้านของโครงการบ้านเคหะสุขประชา ร่มเกล้า ที่ผู้ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติจำนวน 4,285 รายสนใจจองมากที่สุด ได้แก่   บ้านแบบ C สำหรับครอบครัวขนาด 2 ห้องนอน มียอดจอง 2,444 ราย แบบ B ครัวเรือนใหม่ 1 ห้องนอน มียอดจอง 1,117 ราย แบบ X สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ มียอดจอง 396 ราย และแบบ A  สำหรับคนโสดมียอดจอง 328 ราย

ส่วนโครงการบ้านเคหะสุขประชา ฉลองกรุง ที่มีผู้ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติจำนวน 2,342 ราย สนใจจองบ้านแบบ C สำหรับครอบครัว 2 ห้องนอนมากที่สุด โดยมียอดจอง 1,343 ราย  ส่วนบ้านแบบ B สำหรับครัวเรือนใหม่ขนาด 1 ห้องนอน มียอดจอง 637 ราย แบบ A สำหรับคนโสด มียอดจอง 197 ราย และแบบ X สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ยอดจอง 165 ราย

ปัจจุบันโครงการบ้านเคหะสุขประชาทั้ง 2 โครงการ ระยะแรกมีจำนวน 572 ยูนิตอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยโครงการบ้านเคหะสุขประชา ร่มเกล้ามีจำนวน 270 ยูนิต และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงจำนวน 302 ยูนิต คิดอัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,500 – 3,000 บาทต่อเดือน

นอกเหนือจากการเช่าอยู่อาศัยในโครงการบ้านเคหะสุขประชาแล้ว กคช.ยังได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนคู่ขนานกันไปด้วย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระในชุมชน โดยภายในโครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่สันทนาการ พื้นที่จอดรถ  พื้นที่เศรษฐกิจ  และสุขประชาทั้งหมด 6 รูปแบบ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์       ปศุสัตว์ อาชีพบริการชุมชนและชุมชนข้างเคียง ตลาด อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศูนย์การค้าปลีก-ส่ง

ทั้งนี้โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย กคช.ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีเป้าหมายจัดสร้างที่อยู่อาศัยจำนวน 100,000 ยูนิต ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2564 – 2568) ภายใต้ชื่อโครงการบ้านเคหะสุขประชา เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณ รวมถึงผู้บุกรุกในพื้นที่สาธารณะ โดยมีกำหนดส่งมอบบ้านปีละประมาณ 20,000 ยูนิต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*