ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผยผลกระทบโควิด-19 กระทบต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดปี2563 ลดกว่า 35% เหตุมีการล็อกดาวน์ เดินทางเข้า-ออกประเทศไม่ได้ โดยพื้นที่กรุงเทพฯแชมป์โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่โอนมากถึง 57.1%จำนวน 4,727 ยูนิต ส่วนคนจีนยังครองเบอร์ 1 ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในเมืองไทยมากที่สุด

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศปี 2563 ว่า   มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8,285 ยูนิต ลดลง 35.3 % เมื่อเทียบกับปี 2562 คิดเป็นมูลค่า 37,716 ล้านบาท  ลดลง 25.5% เพราะได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 มาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมปี 2563 โดยมีการล็อกดาวน์การเดินทางเข้า-ออกประเทศ ทำให้การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติในช่วงไตรมาส 2 เหลือเพียง 1,162 ยูนิต ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ประมาณ 61.1% และมีมูลค่าลดลงเหลือ 5,073 ล้านบาท หรือลดลง 54.3%

ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ของคนต่างชาติช่วงไตรมาสที่ 3-4 เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยผู้ประกอบการได้พยายามแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อชาวต่างชาติสามารถทำการรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่สร้างเสร็จพร้อมโอนได้ ทำให้ช่วงไตรมาส 3 ยอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มเป็น 1,885 ยูนิต มูลค่ารวม 9,381 ล้านบาท และในไตรมาส 4 มีจำนวน 2,592 ยูนิต มูลค่ารวม 12,730 ล้านบาท

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบจำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติกับคนไทยในปี 2563 มีสัดส่วนลดลงเหลือ 6.8% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด คิดเป็น 12.1 ของมูลค่าทั้งหมด ขณะที่ปี 2561 สัดส่วนการโอนกรมมสิทธิ์อาคารชุดของคนต่างชาติคิดเป็น 10.1% ของจำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด คิดเป็น16.3% ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ทั้งหมด ส่วนปี 2562 มีสัดส่วนลดลงเหลือ 9.9% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด และ 15.5% ของมูลค่าทั้งหมด


ต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดกทม.มากกว่าครึ่ง
สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนคนต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดในปี 2563 คือกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนจำนวนห้องชุดที่โอนมากถึง 57.1%จำนวน 4,727 ยูนิต และมีมูลค่าการโอน 73.5% หรือประมาณ 27,739 ล้านบาท ซึ่งสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศ รองลงมาเป็นจังหวัดชลบุรี มีสัดส่วนจำนวนห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ 24.9%จำนวน 2,060 ยูนิต แต่มูลค่าอยู่ที่ 14.2% หรือ 5,374 ล้านบาท  ส่วนจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ 380 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 4.7%  มูลค่า 1,728 ล้านบาท คิดเป็น 4.6%

ชาวจีนครองแชมป์โอนกรรมสิทธิ์สูงสุด
ส่วนคนต่างชาติที่ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดในปี 2563 คือ ชาวจีน มีจำนวน 5,251 ยูนิต คิดเป็น 63.4% ขณะที่ปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธ์มากถึง 7,626 ยูนิต  คิดเป็นสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ 59.6% ของจำนวนหน่วย ขณะที่ชาวรัสเซีย มีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ 4.7% หรือจำนวน 386 ยูนิต ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 795 ยูนิต แต่มีสัดส่วนถึง 6.2 %ของจำนวนหน่วยที่โอนทั้งหมด นอกจกนี้ยังมีชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ 3.4 % ของจำนวนหน่วยทั้งหมดจำนวน 278 ยูนิต  ซึ่งมีจำนวนลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 402 ยูนิต แต่มีสัดส่วนอยู่ที่ 3.1% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*