MDPC จัดทีมเฉพาะกิจสกัด COVID-19 ผู้บริหารนำทีมลงตรวจพื้นที่สร้างความมั่นใจให้ลูกบ้านถึงโครงการ เตรียมแผดูแลสุขอนามัยในพื้นที่เฝ้าระวัง กำชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด อาทิ งดให้คนภายนอกเข้าโครงการ ปิดใช้พื้นที่ส่วนกลาง และทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกชั่วโมง ยึดหลักส่งมอบบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
นายธนา ต่อสหะกุล

นายธนา ต่อสหะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด MDPC Expertise Meets Excellence กล่าวว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยกระดับความเข้มข้นขึ้น MDPC ในฐานะผู้บริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยและดูแลลูกบ้านกว่า 30,000 ยูนิต  ได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจ นำโดยผู้บริหารจากส่วนกลาง ตระเวนเสริมมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของผู้พักอาศัยอย่างเร่งด่วน พร้อมกำชับพนักงานระดับปฏิบัติการให้ทำตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสการระบาดของเชื้อไวรัสภายในโครงการภายใต้ความดูแลของ MDPC ทุกโครงการ

“เราเฝ้าติดตามสถานการณ์และประกาศจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ควบคู่กับการเตรียมแผนตั้งรับในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจากสถานการณ์ล่าสุด เรายืนยันว่าทุกโครงการที่ MDPC ดูแลยังคงไม่มีเหตุการณ์น่ากังวล แต่เรายึดหลักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท จึงจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อเน้นย้ำมาตรการการดูแลทุกสัปดาห์” นายธนา กล่าว

ทั้งนี้ MDPC ได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน โดยอิงตามประกาศจากทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจ นำโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกบ้านภายใต้การดูแลของ MDPC แต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการบริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

นายธนา กล่าวอีกว่า ทาง MDPC ได้กำหนดมาตรการดูแลสุขอนามัยภายในโครงการ อาทิ กำชับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และฝ่ายอื่นๆ ให้เคร่งครัดเรื่องสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ และตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งผู้พักอาศัยและทุกคนที่เข้า-ออกโครงการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกขนย้ายผู้ป่วยหากพบการติดเชื้ออย่างทันท่วงที พร้อมขอความร่วมมืองดนำบุคคลภายนอกเข้ามาภายในโครงการ และให้ทุกคนสแกน QR Code หรือบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่เข้า-ออกโครงการ, งดใช้พื้นที่ส่วนกลางชั่วคราว, งดให้บริการงานช่างภายในห้องพัก ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน, เพิ่มรอบทำความสะอาดจุดสัมผัสเสี่ยงทุก 1 ชั่วโมง และทำความสะอาดพัสดุ รวมถึงกำหนดจุดรับ-ส่งอาหารแยกออกมาชัดเจน เพื่อลดการสัมผัสกับบุคคลภายนอก และยังมีการการอบรมถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขสู่เจ้าหน้าที่ในทุกระดับของโครงการ เพราะความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นสิ่งที่ MDPC ให้ความสำคัญสูงสุดและมั่นใจได้ว่าการรับมือไวรัสโควิด-19 ที่เข้มข้นในทุกภาคส่วน จะทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

อนึ่ง บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด  MDPC Expertise Meets Excellence เป็นผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ปัจจุบัน ให้บริการใน 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1.ธุรกิจบริหารจัดการอาคาร

2.ธุรกิจนายหน้าซื้อ-ขาย-ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์

3.ธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

4.ธุรกิจตกแต่งและปรับปรุงที่อยู่อาศัย

5.ธุรกิจบริการด้านความสะอาด

6.ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง

มีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการดูแลอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้บริโภค

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*