การเคหะแห่งชาติออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อคงเหลือ 6.50% ทุกประเภทสัญญาให้กับลูกค้าเช่าซื้อที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ  พร้อมปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าเช่าซื้อที่มีหนี้ค้างชำระทุกอัตราดอกเบี้ย แถมจัดโปรโมชั่นลดราคาบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ ให้กับลูกค้าใหม่ตั้งแต่ 5 – 20%  ของราคาขายเงินสดเดิม

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติได้รับมอบหมายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้หาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันและลูกค้าใหม่ของกคช. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิ-19 ในปัจจุบันทั้งด้านเศรษฐกิจและรายรับไม่พอกับรายจ่าย

โดยกคช.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบัน 3 มาตรการ คือ มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าเช่าซื้อที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ  ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อคงเหลือ 6.50% ทุกประเภทสัญญา (สัญญาเช่าซื้อ ประนอมหนี้ ที่ดินส่วนเกินฯ) ส่วนกรณีสัญญาแนบที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 6.50% ใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม

พร้อมทั้งขยายระยะเวลาสัญญาเช่าซื้อรวมที่ผ่อนมาแล้วเป็นไม่เกิน 30 ปี แต่อายุผู้เช่าซื้อต้องไม่เกิน 70 ปี ส่วนกรณีอายุเกิน 70 ปี ให้ใช้ระยะเวลาตามสัญญาเดิม รวมทั้งลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระสั้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้

มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าเช่าซื้อที่มีหนี้ค้างชำระทุกอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำระทั้งกลุ่มลูกค้าที่กคช.ได้บอกเลิกสัญญาแล้วหรือยังไม่บอกเลิกสัญญา โดยปรับโครงสร้างหนี้พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อคงเหลือ 6.50% ทุกประเภทสัญญา (สัญญาเช่าซื้อ ประนอมหนี้ ที่ดินส่วนเกินฯ) ส่วนกรณีสัญญามีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 6.50% ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม รวมทั้งขยายระยะเวลาสัญญารวมที่ผ่อนมาแล้วเป็นไม่เกิน 30 ปีเมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อไม่เกิน 70 ปี แต่กรณีอายุเกิน 70 ปี ให้ใช้ระยะเวลาตามสัญญาเดิม

และมาตรการให้ส่วนลดค่างวดเช่าซื้อจำนวน 1,000 บาทให้กับลูกค้าเช่าซื้อที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 6.50% และเป็นลูกค้าเช่าซื้อที่ทำสัญญาเช่าซื้อก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  รวมทั้งต้องชำระค่าเช่าซื้อให้เป็นปัจจุบันโดยไม่มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้กคช.จะให้ส่วนลดโดยอัตโนมัติในเดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนกรณีค่างวดเช่าซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท จะให้ส่วนลดเท่ากับค่างวดเดือนกรกฎาคม 2564

สำหรับวิธีการขอรับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบัน กคช.จัดให้มีการลงทะเบียนนัดหมาย วันทำสัญญาเช่าซื้อผ่านเว็บไซต์ www.nha.co.th หรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ส่วนลูกค้าที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 615 หรือสำนักงานเคหะนครหลวง และสำนักงานเคหะจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2564  หลังจากนั้นกคช.จะส่งSMS แจ้งผลให้ลูกค้าทราบผลการลงทะเบียนนัดหมาย และจะเรียกมาทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2564

ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่ นายทวีพงษ์กล่าวว่า กคช.ได้กําหนดโปรโมชันไว้ 3 รูปแบบ ดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0 % ในปีที่ 1 สําหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ โดยวางเงินจองเริ่มต้น 99 บาท         เฉพาะโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นลดราคาเฉพาะโครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ โดยให้ส่วนลดพิเศษประมาณ 5 – 20%  ของราคาขายเงินสดเดิม ที่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 250,000 – 520,000 บาท จองเพียง 99 บาท และโปรโมชันบ้านเช่าราคาพิเศษสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชนจำนวน 84 โครงการ โดยคิดอัตราค่าเช่าในปีแรกสำหรับบ้านพร้อมที่ดินอัตรา 1,200 บาทต่อเดือน

ส่วนห้องชุดขนาด 30 – 40 ตารางเมตร ชั้น 1-2 คิดอัตราค่าเช่า 1,200 บาทต่อเดือน ชั้น 3 – 5 คิดอัตราค่าเช่า 999 บาทต่อเดือน และห้องชุดขนาด 24 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 599 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ กคช.จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์น้ำ – ไฟ และค่าส่วนกลางในปีแรกให้ด้วย ทั้งลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันและลูกค้าใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*