ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยหลังปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการMy Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” อีก 4,000 ล้านบาท  เป็น 12,000 ล้านบาท ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากปัจจุบันเหลือเพียง 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน หรือ เงินงวดลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม เปิดลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อเวลา 8.30 น. ของวันที่ 16 ส.ค.64 ผลปรากฏมีบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าโครงการ“เต็ม”กรอบวงเงินภายในเวลา 15.00 น.
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาธนาคารเปิดให้ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน และมีสถานะบัญชีปกติ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม “โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” เพื่อรับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี จากทุกอัตราดอกเบี้ยที่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานาน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 ทำให้เงินงวดที่ลูกค้าต้องชำระลดลงมากกว่า 50% ของเงินงวดเดิม

ผลปรากฏว่ามีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจนเต็มกรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาท ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงของวันแรก และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564  ที่ผ่านมา ได้เพิ่มกรอบวงเงินของโครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อีก 4,000 ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการเพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาท โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน ผลปรากฏว่า ณ เวลา 15.00 น.มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ “เต็ม” กรอบวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท เรียบร้อยแล้วภายในวันเดียว

 และจากนี้ธนาคารจะขอตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการโดยเร็วที่สุดต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเหลือ 1.00% ต่อปี จากทุกอัตราดอกเบี้ยที่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานาน 4 เดือน (กันยายน – ธันวาคม 2564) หรือ เงินงวดลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม

สำหรับ “โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ธอส. ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีสถานะบัญชีปกติ โดยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน ซึ่งเงินงวดใหม่ที่ลูกค้าชำระเข้ามาจะตัดชำระทั้งเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ย หรือหากชำระเกินกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกำหนด ส่วนที่เกินธนาคารจะนำไปตัดเงินต้นให้กับลูกค้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ลูกค้าจะกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเดิมที่เคยเลือกใช้ก่อนเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือว่ามีดอกเบี้ยค้างชำระ

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*