เชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่าประชากรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ามากๆ โดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาที่อัตราการเกิดใหม่ของคนไทยลดลงต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งการลดลงของเด็กที่เกิดใหม่ในแต่ละปีนั้นมีผลต่อเนื่องถึงหลายๆ อย่างในอนาคต เพราะมีคนเกิดใหม่ลดลง คนที่จะเข้าสู่ระบบต่างๆ ก็จะลดลงตามไปด้วย เช่น ระบบการศึกษา ระบบการทำงาน และมีผลต่อรายได้ของประเทศด้วย เนื่องจากการเสียภาษีส่วนบุคคล หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีช่องทางอื่นๆ ลดลง แต่ที่เห็นได้ชัดเจนเลย คือ ความต้องการในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ลดลง

เพราะคนที่เกิดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2519 – 2538 เป็นช่วงอายุ ณ ปัจจุบันที่เป็นกำลังซื้อหลักของประเทศไทยในตอนนี้ เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 26 – 45 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุของคนที่กำลังใช้จ่ายหรือซื้อที่อยู่อาศัย รถยนต์ ท่องเที่ยว รวมไปถึงการใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆ ซึ่งคนกลุ่มนี้กำลังอยู่ในช่วงที่จะลดการซื้อของต่างๆ หรือลดการใช้จ่ายลง เปลี่ยนมาเป็นการเก็บออมเพื่อตนเองและลูกหลาน เพราะเริ่มมีทุกอย่างแล้ว

แต่กับคนที่เกิดหลังจากปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมาถึงปี พ.ศ. 2558 เพิ่งเข้าสู่วัยทำงาน หรือยังเรียนหนังสือไม่จบ และมีจำนวนน้อยกว่าคนที่เกิดในช่วงเวลา 2519 – 2538 ประมาณ 24%
ดังนั้น ในช่วงเวลาหลังจากนี้เป็นที่แน่นอนแล้วว่ากำลังซื้อที่จะเข้าสู่ตลาดต่างๆ จะลดลงต่อเนื่องไปโดยตลอดอีก 20 ปี และมีแนวโน้มที่จะลดลงไปตลอดในอนาคต

อัตราการเกิดใหม่ของประชากรไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาลดลงแบบเห็นได้ชัดเจน และในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่มีประชากรเกิดใหม่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะมีคนเกิดใหม่เพียง 587,368 คน และคนที่เกิดในช่วง 10 ปีนี้กำลังอยู่ในวัยเรียนซึ่งกำลังเป็นปัญหาให้กับระบบการศึกษาของประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจากสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในตอนนี้เปิดให้บริการเพื่อรองรับคนที่เกิดก่อนหน้านี้ 10 – 20 ปีที่แล้ว

ดังนั้นจำนวนของสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นจึงอาจจะมากเกินความจำเป็นไป ช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงเห็นได้ว่าหลายโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนลดลง ซึ่งมีผลให้หลายโรงเรียนจำเป็นต้องเลิกกิจการ หรือยุบรวมกับโรงเรียนอื่นๆ อยู่ใกล้ๆ กัน และในอนาคตจะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศแน่นอน ทั้งในเรื่องของแรงงานที่จะเข้าสู่ระบบ การซื้อสินค้า การทำธุรกิจ การประกอบกิจการต่างๆ และไม่พ้นเรื่องของที่อยู่อาศัยที่จะมีความต้องการลดลง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*