บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ความรุนแรงต่อเนื่องในการระบาดของโควิด-19 โดยได้ส่งความช่วยเหลือผ่านโรงพยาบาล 10 แห่งและกลุ่มจิตอาสา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเส้นด้ายและกลุ่มเราต้องรอด รวมมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท)

โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาท) ให้กับโรงพยาบาล 10 แห่งเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และใช้ในกระบวนการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสวนดอก จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลชลประทาน

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความช่วยเหลือผ่านกลุ่มจิตอาสา 2 กลุ่ม โดยบริจาคเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ให้กลุ่มเส้นด้าย พร้อมมอบชุด PPE รวม 500 ชุด และกล่อง Fighting Set รวม 200 กล่อง ให้กับกลุ่มเส้นด้ายและกลุ่มเราต้องรอด รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท (สามแสนบาท) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน กล่อง Fighting Set นี้เป็นชุดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลรักษาตัวเองที่บ้านสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย พร้อมใช้ได้ทันที ประกอบด้วยปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจน ยาลดไข้ ยาพ่นคอ ฟ้าทะลายโจร ยาละลายเสมหะ ยาลดน้ำมูก ยาแก้แพ้ ยาแก้อาเจียน ถุงขยะสีแดง เป็นต้น และชุด PPE สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยกลุ่มคนไข้เสี่ยงและติดเชื้อ บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านภาวะวิกฤตินี้ไปได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*