ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยถึงข้อมูลรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัด EEC ช่วงไตรมาส 2 และครึ่งแรกปี 2564ว่า  ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมามีการชะลอตัวของอุปทาน โดยการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยลดลง1.3% แต่การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินปรับตัวเพิ่มขึ้น 38.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เป็นการเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำมากในไตรมาส 2 ปี 2563 ซึ่งเป็นระยะแรกของการเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19  ทำให้การออกใบอนุญาตจัดสรรต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่เฉลี่ยอยู่ที่ 5,700 หน่วยต่อไตรมาสมากถึง52.8%  ส่วนอุปสงค์ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยก็ลดลงถึง10.4% และมูลค่าลดลง 8%  สะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อที่อยู่อาศัยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

ส่งผลให้ภาพรวมในช่วงครึ่งแรกปี 2564 เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ทั้งอุปทานและอุปสงค์ของตลาดที่อยู่อาศัยหดตัวลง โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินลดลงทั้งจำนวนโครงการและจำนวนยูนิต 22.8% และ15.7% ตามลำดับ สวนทางกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น7.1%

โดยมีโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินจากกรมที่ดินจำนวน  71 โครงการรวม 7,090 ยูนิต ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมี  92  โครงการ  8,409 ยูนิต โดยส่วนใหญ่เป็นใบอนุญาตจัดสรรที่ดินประเภททาวน์เฮ้าส์มากที่สุดจำนวน  3,682 ยูนิต คิดเป็น 51.9% ของจำนวนการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด รองลงมาเป็นบ้านแฝดจำนวน  1,676 ยูนิต คิดเป็น 23.6% และบ้านเดี่ยวจำนวน  1,667 ยูนิต คิดเป็น 23.5% ส่วนที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรร

สำหรับจังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรีมีจำนวน 3,704 ยูนิต รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง จำนวน 2,782 ยูนิต และจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 604 ยูนิต

ส่วนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง พบว่าในช่วงครึ่งปีแรก มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC ทั้งที่เป็นบ้านที่ประชาชนสร้างเอง บ้านจัดสรรในโครงการและอาคารชุดประมาณ  17,049 ยูนิต เพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 แบ่งออกเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างบ้านแนวราบจำนวน 13,895  ยูนิต ลดลง 1.8% และอาคารชุด จำนวน 3,154  ยูนิต เพิ่มขึ้น 78.9% เมื่อเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

โดยจังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากที่สุด ยังคงเป็นจังหวัดชลบุรีจำนวน 10,389 ยูนิต คิดเป็น 60.9 % ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด รองลงมาเป็นจังหวัดระยองจำนวน 3,722 ยูนิต และจังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ 2,938 ยูนิต

ขณะที่ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาใน 3 จังหวัด EEC มีจำนวนรวม 16,045 ยูนิต มูลค่า 37,855 ล้านบาท แบ่งเป็นจังหวัดชลบุรี 12,489 ยูนิต ลดลง 5.3% มูลค่า 30,436 ล้านบาท จังหวัดระยองจำนวน 2,794 ยูนิต มูลค่า 5,874 ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 762 ยูนิต ลดลง 62.6%

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*